Stapedotomia: Wskazania, przebieg i oczekiwane efekty zabiegu

Stapedotomia: Wskazania, przebieg i oczekiwane efekty zabiegu
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki26.03.2024 | 7 min.

Stapedotomia to zabieg chirurgiczny stosowany w leczeniu pewnych rodzajów niedosłuchu przewodzeniowego. Polega on na usunięciu nieruchomej lub zniekształconej kosteczki słuchowej, zwanej strzemięczkiem, i zastąpieniu jej specjalnym protezowanym aparatem słuchowym. Jest to złożona procedura, wykonywana pod mikroskopem operacyjnym i wymagająca znieczulenia ogólnego. Jej celem jest przywrócenie prawidłowego przekazywania fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego, co prowadzi do poprawy słuchu.

Kluczowe wnioski:
 • Zabieg stapedotomii jest zalecany w przypadkach, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne, a niedosłuch przewodzeniowy jest spowodowany nieprawidłową pracą kosteczki słuchowej - strzemięczka.
 • Przed wykonaniem zabiegu konieczne są badania diagnostyczne, takie jak audiometria, tomografia komputerowa czy tympanometria.
 • Procedura polega na usunięciu unieruchomionego strzemięczka i zastąpieniu go protezą, która przejmuje jego funkcję.
 • Po zabiegu wymagany jest okres rekonwalescencji, podczas którego należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza, aby zapewnić prawidłowe gojenie i zminimalizować ryzyko powikłań.
 • Poprawne wykonanie stapedotomii zazwyczaj prowadzi do znaczącej poprawy słuchu, choć efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnego przypadku.

Objawy uzasadniające zabieg stapedotomii: niedosłuch przewodzeniowy

Podstawowym wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu stapedotomii jest niedosłuch przewodzeniowy spowodowany nieprawidłowym funkcjonowaniem kosteczki słuchowej zwanej strzemięczkiem. Ta drobna kość w uchu środkowym odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego. Jeśli strzemięczko jest unieruchomione lub zniekształcone, dźwięki nie są prawidłowo przekazywane, co prowadzi do obniżenia słuchu.

Objawy niedosłuchu przewodzeniowego mogą obejmować trudności ze słyszeniem cichych dźwięków, niewyraźne postrzeganie mowy lub wrażenie zatkanych uszu. W takich przypadkach stapedotomia może znacząco poprawić słuch, ponieważ polega na zastąpieniu nieprawidłowo działającego strzemięczka protezą, która przejmuje jego funkcję.

Przyczyny unieruchomienia strzemięczka

Unieruchomienie strzemięczka może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak wrodzone wady rozwojowe, urazy, choroby zapalne lub proces starzenia. Niektóre z najczęstszych przyczyn to:

 • Otosklerozy - choroby polegającej na nieprawidłowym костnowіeniu kości strzemięczka
 • Urazy głowy lub ucha
 • Infekcje i zapalenia ucha środkowego

W przypadkach, gdy niedosłuch przewodzeniowy nie jest spowodowany nieprawidłową pracą strzemięczka, zabieg stapedotomii nie będzie skuteczny. Dlatego przed podjęciem decyzji o jego przeprowadzeniu niezbędne są właściwe badania diagnostyczne.

Badania diagnostyczne poprzedzające wykonanie stapedotomii

Przed wykonaniem zabiegu stapedotomii pacjent musi przejść serię badań, które pomogą lekarzowi ocenić stopień niedosłuchu, jego przyczynę oraz określić, czy operacja jest właściwym rozwiązaniem. Badania te obejmują:

Audiometrię tonalną - badanie pozwalające na ustalenie wielkości i rodzaju niedosłuchu. Pacjent słucha dźwięków o różnych częstotliwościach i natężeniu, a wyniki są przedstawiane na audiogramie.

Tympanometrię - badanie oceniające stan błony bębenkowej i sprawność przewodów słuchowych. Pomaga to wykluczyć inne przyczyny niedosłuchu, takie jak obecność płynu w uchu środkowym.

Specjalistyczne badania obrazowe

Dodatkowo, wykonywane są badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI), aby uzyskać szczegółowe obrazy wnętrza ucha. Pozwala to na identyfikację anatomicznych nieprawidłowości, takich jak unieruchomione strzemięczko lub obecność zmian chorobowych.

Po przeanalizowaniu wyników tych badań lekarz może stwierdzić, czy pacjent jest odpowiednim kandydatem do zabiegu stapedotomii. Ważne jest również wykluczenie przeciwwskazań, np. poważnych chorób ogólnoustrojowych, które mogłyby zwiększyć ryzyko powikłań.

Czytaj więcej: Torbiel boczna szyi: Dyskusje i porady na forum dla pacjentów

Fazy przeprowadzenia zabiegu stapedotomii: przygotowanie i etapy

Zabieg stapedotomii jest złożonym i delikatnym procesem, który przeprowadza się pod znieczuleniem ogólnym. Składa się z kilku kluczowych etapów:

Przygotowanie: Pacjent jest przygotowywany do operacji, co obejmuje wykonanie niezbędnych badań krwi i innych procedur przedoperacyjnych. Lekarz wyjaśnia także ryzyko i oczekiwane rezultaty zabiegu.

Dostęp do ucha środkowego: Chirurg nacina skórę za małżowiną uszną i odsuwa tkanki, aby odsłonić okienko owalne - miejsce, w którym znajduje się strzemięczko.

Etap 1 Usunięcie strzemięczka
Etap 2 Przygotowanie otworu w okienku owalnym
Etap 3 Wszczepienie protezy na miejsce usuniętego strzemięczka

Po przeprowadzeniu tych etapów chirurg sprawdza prawidłowe ustawienie i działanie protezy, a następnie zamyka nacięcie, zakładając opatrunek na ucho.

Potencjalne powikłania i zagrożenia związane ze stapedotomią

Zdjęcie Stapedotomia: Wskazania, przebieg i oczekiwane efekty zabiegu

Jak każdy zabieg operacyjny, stapedotomia wiąże się z pewnymi ryzykami i możliwymi powikłaniami. Niektóre z nich to:

 • Infekcja w miejscu operacji
 • Krwawienie lub krwiaki
 • Reakcje na znieczulenie
 • Uszkodzenie nerwu twarzowego lub błony bębenkowej

Ponadto istnieje ryzyko nietrafionego wszczepienia protezy lub jej przemieszczenia, co może doprowadzić do dalszego pogorszenia słuchu lub zawrotów głowy.

Dlatego tak ważne jest, aby zabieg był wykonywany przez doświadczonego chirurga w specjalistycznym ośrodku medycznym. Pozwala to zminimalizować ryzyko powikłań i zapewnić najlepszą opiekę pacjentowi.

Przed podjęciem decyzji o operacji pacjenci powinni dokładnie omówić wszystkie potencjalne zagrożenia z lekarzem prowadzącym i zważyć korzyści w stosunku do ryzyka.

Okres rekonwalescencji i oczekiwane efekty po zabiegu stapedotomii

Po przejściu zabiegu stapedotomii pacjenci muszą przejść okres rekonwalescencji, który może trwać kilka tygodni. W tym czasie należy przestrzegać zaleceń lekarza, aby umożliwić właściwe gojenie się ucha i zapobiec powikłaniom.

Zazwyczaj zaleca się pozostanie w pozycji leżącej przez pierwszych kilka dni po operacji, aby zapobiec krwawienia i niewłaściwemu ułożeniu wszczepionej protezy. Przez pewien czas należy również unikać forsownych aktywności, pływania oraz kontaktu z wodą, aby nie doprowadzić do infekcji.

Pełne efekty zabiegu stapedotomii nie są widoczne od razu. Po początkowym okresie gojenia się, słuch powinien stopniowo się poprawiać w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Wielu pacjentów doświadcza znaczącej poprawy słuchu, która pozwala im na lepsze odbieranie dźwięków i zrozumienie mowy.

Oczekiwane rezultaty

Chociaż skuteczność zabiegu różni się w zależności od indywidualnego przypadku, większość pacjentów odnotowuje poprawę słuchu w zakresie od 20 do 30 decybeli. Czasami różnica może być jeszcze większa, zwłaszcza jeśli przed operacją występował znaczny niedosłuch.

Oprócz poprawy słuchu, udana stapedotomia często prowadzi również do zmniejszenia uczucia "zatkania" uszu i lepszego rozróżniania dźwięków. Pozwala to na swobodniejszą komunikację i ogólną poprawę jakości życia.

Alternatywy lecznicze dla zabiegów stapedotomii w przypadku niedosłuchu

Choć stapedotomia jest często zalecanym rozwiązaniem w leczeniu przewodzeniowego niedosłuchu spowodowanego nieprawidłową pracą strzemięczka, istnieją również alternatywne metody, które mogą być odpowiednie w niektórych przypadkach.

Aparaty słuchowe to jedno z możliwych rozwiązań, zwłaszcza gdy niedosłuch nie jest spowodowany czynnikami mechanicznymi, ale raczej utratą słuchu z innych przyczyn. Nowoczesne aparaty słuchowe wykorzystują zaawansowane technologie, aby wzmocnić dźwięki i ułatwić słyszenie.

Alternatywa Opis
Operacja rewizji strzemięczka Zabieg polegający na naprawie lub wymianie wcześniej wszczepionej protezy strzemięczka
Stapedektomia Usunięcie całego strzemięczka i zastąpienie go protezą słuchową

W niektórych przypadkach niedosłuch może również być korygowany za pomocą leczenia farmakologicznego lub terapii alternatywnych, jeśli jego przyczyną są np. stany zapalne. Decyzja o wyborze odpowiedniej metody leczenia należy jednak do lekarza specjalisty po dokładnej diagnozie.

Podsumowanie

Zabieg stapedotomii jest skutecznym rozwiązaniem w leczeniu niedosłuchu przewodzeniowego spowodowanego nieprawidłową pracą kosteczki słuchowej zwanej strzemięczkiem. Polega on na usunięciu unieruchomionego strzemięczka i zastąpieniu go protezą, która przejmuje jego funkcję przekazywania dźwięków do ucha wewnętrznego.

Przygotowanie do zabiegu wymaga kompleksowej diagnostyki, w tym badań obrazowych i audiometrycznych. Sam zabieg jest złożony i wykonywany pod znieczuleniem ogólnym. Okresie rekonwalescencji pacjent musi ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich, aby zapewnić właściwe gojenie. Przy powodzeniu operacji słuch znacząco się poprawia, choć stopień poprawy może się różnić.

Najczęściej zadawane pytania

Stapedotomia to operacja polegająca na usunięciu nieprawidłowo działającego strzemięczka (kosteczki słuchowej) i zastąpieniu go specjalną protezą. Ma na celu przywrócenie prawidłowej transmisji fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego, co poprawia niedosłuch przewodzeniowy.

Okres rekonwalescencji po zabiegu stapedotomii trwa zazwyczaj kilka tygodni. W tym czasie należy pozostawać w pozycji leżącej, unikać forsownej aktywności i kontaktu z wodą, aby zapewnić właściwe gojenie się ucha i zapobiec powikłaniom.

Możliwe powikłania po zabiegu stapedotomii obejmują infekcje, krwawienia, uszkodzenie nerwu twarzowego lub błony bębenkowej, a także nieprawidłowe wszczepienie lub przemieszczenie protezy, co może pogorszyć słuch. Dlatego operacja wymaga doświadczonego chirurga.

W większości przypadków zabieg stapedotomii skutkuje znaczącą poprawą słuchu, zazwyczaj od 20 do 30 decybeli. Jednak stopień poprawy może się różnić w zależności od indywidualnego przypadku i zaawansowania niedosłuchu przed operacją.

W niektórych przypadkach niedosłuchu przewodzeniowego alternatywami dla stapedotomii mogą być aparaty słuchowe, operacje rewizji wcześniej wszczepionej protezy lub leczenie farmakologiczne lub alternatywne w przypadku stanów zapalnych. Wybór metody zależy od indywidualnej diagnozy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Wymagania i cele stażu podyplomowego dla lekarzy: Kompleksowy przewodnik
 3. Proces pielęgnowania przy nadciśnieniu tętniczym - jakie są etapy?
 4. Forum onkologiczne: Gdzie szukać wsparcia i informacji
 5. Wciągnięta błona bębenkowa: Szumy uszne i inne objawy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły