Enterobacter cloacae: Częste objawy i leczenie infekcji

Enterobacter cloacae: Częste objawy i leczenie infekcji
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki28.03.2024 | 9 min.

Enterobacter cloacae objawy mogą być na początku trudne do rozpoznania, ponieważ ten oportunistyczny patogen często atakuje osoby z obniżoną odpornością. Jednak przebieg i nasilenie infekcji zależą od miejsca zakażenia i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Kluczem do skutecznego leczenia jest szybka diagnoza i właściwa antybiotykoterapia, dlatego ważne jest rozpoznawanie objawów i czynników ryzyka.

Kluczowe wnioski:
 • Enterobakter cloacae powoduje szereg groźnych infekcji, od zakażeń dróg moczowych po zapalenie płuc.
 • Częstymi objawami są gorączka, bóle brzucha, wymioty i trudności w oddawaniu moczu.
 • Najbardziej narażone są osoby starsze, noworodki oraz osoby z obniżoną odpornością.
 • Diagnostyka opiera się na posiewach krwi i moczu oraz testach laboratoryjnych.
 • Leczenie polega na antybiotykoterapii dostosowanej do wyników antybiogramu.

Najczęstsze objawy zakażenia Enterobacter cloacae

Enterobakter cloacae to bakteria powszechnie występująca w środowisku, która może powodować szereg groźnych infekcji u osób z obniżoną odpornością. Objawy zakażenia zależą od miejsca infekcji, ale ogólnie można wyróżnić kilka najczęstszych objawów. Przede wszystkim pojawia się gorączka, często wysoka i uporczywa, sygnalizująca ogólnoustrojową walkę organizmu z patogenem.

W przypadku zakażeń układu moczowego dominują objawy ze strony dróg moczowych, takie jak pieczenie lub ból podczas oddawania moczu, częste parcie na pęcherz, a niekiedy obecność krwi w moczu. Mogą wystąpić również bóle w podbrzuszu lub okolicach lędźwiowych. Zakażenia dróg moczowych spowodowane przez Enterobakter cloacae są dość częste, zwłaszcza u pacjentów unieruchomionych lub z cewnikiem założonym na dłuższy czas.

Jeśli infekcja dotyczy układu oddechowego, pojawia się kaszel, często z wykrztuszaniem plwociny, duszność, ból w klatce piersiowej. W skrajnych przypadkach może rozwinąć się zapalenie płuc, zagrażające życiu. Enterobakter cloacae jest również odpowiedzialny za zakażenia szpitalne, np. w miejscu operacyjnym lub na oddziałach intensywnej terapii.

Objawy miejscowe zakażenia Enterobacter cloacae

Oprócz objawów ogólnoustrojowych, Enterobakter cloacae powoduje również objawy miejscowe związane z rejonem zakażenia. W przypadku zakażenia ran może pojawić się zaczerwienienie, obrzęk oraz wysięk z rany. Zakażenie może również prowadzić do powstania ropni podskórnych lub głębokich ropni narządowych.

Niektóre szczepy Enterobakter cloacae mają zdolność do wytwarzania toksyn, powodując typowe objawy zatrucia pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, biegunka i skurcze brzucha. W takich przypadkach infekcja zazwyczaj ma źródło w zanieczyszczonej żywności lub wodzie.

Przyczyny rozwoju zakażenia Enterobacter cloacae

Enterobakter cloacae jest bakterią naturalnie występującą w glebie, wodzie i przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla zdrowych osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym. Jednak w określonych warunkach może stać się groźnym patogenem, prowadząc do rozwoju zakażenia.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest obniżona odporność organizmu. Dotyczy to pacjentów z zaburzeniami odporności wrodzonej lub nabytej, np. w przebiegu chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, po przeszczepach narządów lub w wyniku chemioterapii. Również długotrwałe unieruchomienie i związane z nim zakażenia szpitalne sprzyjają infekcjom Enterobakter cloacae.

Istotną rolę odgrywa także zaburzenie ciągłości tkanek, np. w wyniku operacji, urazów, założenia cewników lub obecności ran. Enterobakter cloacae łatwo wnika do organizmu przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe, doprowadzając do zakażenia miejsca wkłucia, ran pooperacyjnych czy infekcji układu moczowego. Dlatego właściwa higiena i aseptyka są niezwykle ważne w zapobieganiu tego typu zakażeniom.

Enterobakter cloacae jest groźnym patogenem zwłaszcza w środowisku szpitalnym, gdzie może łatwo przenosić się między pacjentami i personelem medycznym. Dlatego procedury higieny oraz izolacja pacjentów z aktywną infekcją są kluczowe dla ograniczenia rozwoju zakażeń.

Inną przyczyną infekcji Enterobakter cloacae jest zanieczyszczona żywność lub woda. Bakteria ta może bytować w produktach spożywczych, zwłaszcza rozkładających się, a następnie powodować zatrucia pokarmowe po ich spożyciu. Podobnie zanieczyszczona woda stanowi źródło zakażenia, gdy dostanie się do organizmu drogą wziewną lub zostanie przypadkowo połknięta.

Czytaj więcej: Keratoliza dziobata - jak efektywnie ją leczyć w domu?

Grupy ryzyka podatne na infekcję Enterobacter cloacae

Chociaż Enterobakter cloacae jest wszechobecny w środowisku, to tylko niektóre grupy osób są szczególnie narażone na rozwój groźnych infekcji wywołanych przez tę bakterię. Są to przede wszystkim pacjenci z obniżoną odpornością, tacy jak chorzy na nowotwory krwi, zakażeni HIV/AIDS lub poddani chemioterapii lub radioterapii.

Podwyższone ryzyko dotyczy również noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych lub z niską masą urodzeniową, których układ odpornościowy nie jest w pełni rozwinięty. Dlatego w oddziałach neonatologicznych niezbędne są rygorystyczne środki ostrożności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Enterobakter cloacae i innych bakterii szpitalnych.

 • Osoby starsze, zwłaszcza powyżej 65 roku życia, również stanowią grupę podwyższonego ryzyka.
 • Pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii ze względu na częstą obecność cewników, rurek intubacyjnych i innych inwazyjnych urządzeń medycznych.
 • Osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, niewydolność nerek czy choroba wieńcowa, które osłabiają układ odpornościowy.
 • Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym lub długotrwałej antybiotykoterapii, zwiększającej ryzyko infekcji Enterobakter cloacae.

Warto pamiętać, że nawet zdrowe osoby mogą ulec zakażeniu, jeśli dojdzie do naruszenia ciągłości tkanek, np. w wyniku urazu, oparzenia lub poważnej operacji. Dlatego wszelkie zabiegi medyczne wymagają ścisłego przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki.

Diagnostyka zakażenia Enterobacter cloacae

Zdjęcie Enterobacter cloacae: Częste objawy i leczenie infekcji

Rozpoznanie zakażenia Enterobakter cloacae opiera się na analizie objawów klinicznych oraz badaniach laboratoryjnych. W pierwszej kolejności lekarz zleca posiewy krwi, moczu lub plwociny, aby potwierdzić obecność bakterii i określić jej gatunek. Ważne jest również wykonanie antybiogramu, który wskaże wrażliwość danego szczepu na antybiotyki.

W przypadku zakażeń układu moczowego, standardowym badaniem jest posiew moczu. Jeśli posiew jest dodatni, a objawy kliniczne wskazują na zakażenie dróg moczowych, można rozpocząć leczenie antybiotykiem o szerokim spektrum działania, czekając na wynik antybiogramu.

Przy podejrzeniu zapalenia płuc konieczne jest wykonanie badania radiologicznego klatki piersiowej oraz pobranie plwociny do posiewu. Obraz radiologiczny w połączeniu z wynikiem posiewu plwociny pozwala rozpoznać zakażenie dolnych dróg oddechowych i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Badanie Zastosowanie
Posiew krwi Potwierdzenie obecności bakterii we krwi (bakteriemia)
Posiew moczu Diagnoza zakażeń układu moczowego
Posiew plwociny Diagnostyka zakażeń układu oddechowego
Antybiogram Określenie wrażliwości bakterii na antybiotyki

W przypadku zakażeń miejscowych, np. ran pooperacyjnych, konieczne jest pobranie wymazów z miejsca zakażenia do posiewu. Niekiedy wykonuje się również biopsję tkanek lub nakłucie ropnia w celu uzyskania materiału do badań mikrobiologicznych.

Badania obrazowe w diagnostyce Enterobakter cloacae

Oprócz badań mikrobiologicznych, w diagnostyce zakażeń Enterobakter cloacae pomocne są również różne badania obrazowe. Wspomniane już zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej jest niezbędne w rozpoznawaniu zapalenia płuc, ale także tomografia komputerowa może dostarczyć cennych informacji na temat rozległości i umiejscowienia zmian.

W przypadku podejrzenia ropni narządowych, zarówno TK, jak i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego pozwala na precyzyjną lokalizację zmian i monitorowanie ich ewolucji w trakcie leczenia. Niekiedy pomocne są również badania ultrasonograficzne, szczególnie w diagnostyce zakażeń narządów miąższowych, takich jak wątroba czy nerki.

Leczenie infekcji Enterobacter cloacae - antybiotykoterapia

Podstawową metodą leczenia zakażeń wywołanych przez Enterobakter cloacae jest antybiotykoterapia. Wybór właściwego antybiotyku jest kluczowy, ponieważ wiele szczepów tej bakterii wykazuje oporność na powszechnie stosowane leki. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać antybiogram, aby dobrać skuteczny lek.

W leczeniu zakażeń układu moczowego często stosuje się antybiotyki z grupy fluorochinolonów, takie jak ciprofloksacyna lub lewofloksacyna. Alternatywą mogą być cefalosporyny III generacji, np. ceftriakson. W ciężkich przypadkach konieczne jest podawanie antybiotyków dożylnych, np. karbapenemy lub aminoglikozydy.

Leczenie zapalenia płuc wymaga zazwyczaj zastosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania, takich jak karbapenemy (np. meropenem, imipenem) lub połączenie cefalosporyn z aminoglikozydami. Terapia jest długotrwała, często trwająca kilka tygodni, a w przypadku powikłań może wymagać hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.

W przypadku zakażeń miejscowych, jak rany pooperacyjne czy ropnie, stosuje się zarówno antybiotyki doustne, jak i dożylne, w zależności od ciężkości zakażenia. Niekiedy konieczne jest również leczenie chirurgiczne, np. drenowanie ropni lub usunięcie martwiczych tkanek.

Oporność Enterobakter cloacae na antybiotyki jest coraz większym wyzwaniem terapeutycznym. Dlatego kluczowe jest rozsądne stosowanie antybiotyków, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się szczepów lekoopornych.

Profilaktyka przeciwko infekcjom Enterobacter cloacae

Profilaktyka zakażeń Enterobakter cloacae odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w środowisku szpitalnym, gdzie ryzyko ich rozprzestrzeniania się jest największe. Kluczowe znaczenie ma ścisłe przestrzeganie zasad higieny przez personel medyczny, takich jak częste mycie i dezynfekcja rąk, stosowanie rękawiczek i maseczek ochronnych.

 • Ograniczenie stosowania inwazyjnych procedur medycznych, np. cewnikowania, intubacji, tylko do niezbędnych przypadków.
 • Właściwa sterylizacja narzędzi i sprzętu medycznego.
 • Izolacja pacjentów z aktywną infekcją Enterobakter cloacae.
 • Racjonalne stosowanie antybiotyków w celu ograniczenia rozwoju szczepów lekoopornych.

Poza środowiskiem medycznym, ważna jest również higiena żywności. Należy unikać spożywania zepsutych lub skażonych produktów spożywczych, które mogą zawierać Enterobakter cloacae. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania i przechowywania żywności znacznie zmniejsza ryzyko zatruć pokarmowych.

Podsumowanie

Podsumowując, Enterobacter cloacae jest groźnym patogenem, który może powodować różnorodne infekcje, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością. Kluczowe jest rozpoznawanie objawów, takich jak gorączka, zaburzenia pracy układu moczowego (Enterobacter cloacae w moczu) czy dróg oddechowych. Szybka diagnostyka, w tym posiewy krwi, moczu, plwociny, badania obrazowe oraz antybiogram, pozwala na wdrożenie skutecznej antybiotykoterapii.

Zapobieganie zakażeniom Enterobakter cloacae ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w placówkach medycznych. Rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja sprzętu, izolacja zakażonych pacjentów i rozsądne stosowanie antybiotyków to najważniejsze elementy skutecznej profilaktyki.

Najczęściej zadawane pytania

Enterobakter cloacae to bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae, powszechnie występująca w środowisku naturalnym, a także w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Jest to oportunistyczny patogen, który może wywoływać różne infekcje u osób z obniżoną odpornością.

Objawy zakażenia Enterobakter cloacae zależą od miejsca infekcji, ale mogą obejmować gorączkę, zaburzenia ze strony układu moczowego (pieczenie, krwiomocz), objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, duszność), a także zaczerwienienie, obrzęk i wysięk w przypadku zakażenia ran.

Diagnostyka opiera się na badaniach laboratoryjnych, takich jak posiewy krwi, moczu, plwociny lub wymazów z ran, oraz na badaniach obrazowych (RTG, TK, USG). Ważne jest również wykonanie antybiogramu w celu określenia wrażliwości bakterii na antybiotyki.

Leczeniem z wyboru jest antybiotykoterapia, przy czym wybór właściwego leku zależy od rodzaju infekcji i wyników antybiogramu. Często stosuje się fluorochinolony, cefalosporyny III generacji, karbapenemy lub aminoglikozydy. W ciężkich przypadkach konieczne może być leczenie dożylne.

Kluczową rolę odgrywa przestrzeganie zasad higieny, zwłaszcza w placówkach medycznych. Ważne jest również ograniczenie stosowania inwazyjnych procedur, właściwa sterylizacja sprzętu, izolacja zakażonych pacjentów oraz racjonalne stosowanie antybiotyków.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Wymagania i cele stażu podyplomowego dla lekarzy: Kompleksowy przewodnik
 3. Proces pielęgnowania noworodka - kluczowe informacje
 4. Forum schizofrenia: Wymiana doświadczeń i wsparcie
 5. Wciągnięta błona bębenkowa: Szumy uszne i inne objawy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły