Dupixent: Cena leku i dostępność leku w Polsce

Dupixent: Cena leku i dostępność leku w Polsce
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki25.03.2024 | 9 min.

Dupixent cena to jedno z głównych pytań zadawanych przez pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, ponieważ lek ten jest stosunkowo nowy i drogi. Jednak wiele osób doświadczających uciążliwych objawów atopowego zapalenia skóry uważa, że korzyści płynące z użycia Dupixentu przewyższają koszty. W tym artykule przyjrzymy się kosztom i dostępności leku w Polsce, a także możliwym sposobom obniżenia kosztów dla pacjentów.

Kluczowe wnioski:
 • Dupixent jest drogim lekiem, ale dla wielu pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry stanowi skuteczną opcję terapeutyczną.
 • W Polsce lek jest obecnie częściowo refundowany przez NFZ, co obniża koszty dla pacjentów.
 • Istnieją programy wsparcia pacjentów oferowane przez firmę farmaceutyczną, które mogą pomóc w pokryciu części kosztów.
 • Koszty leku mogą być również dzielone z ubezpieczycielem lub pracodawcą, w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta.
 • Warto rozważyć wszystkie opcje finansowania, ponieważ koszt nie powinien być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze terapii.

Dupixent cena - informacje o cenach leku w Polsce

Przed podjęciem decyzji o terapii Dupixentem, jedną z najważniejszych kwestii dla pacjentów jest koszt leku. Dupixent cena w Polsce może być dość wysoka, ale warto poznać wszystkie szczegóły dotyczące kosztów, aby dokonać świadomego wyboru. Lek ten jest stosunkowo nowym rozwiązaniem na rynku, dlatego wiele osób zadaje pytania o jego cenę i dostępność.

Na rynku polskim Dupixent jest zarejestrowany w dwóch dawkach: 200 mg i 300 mg. Zgodnie z oficjalnymi danymi, cena Dupixentu za opakowanie zawierające 2 wstrzykiwacze o dawce 200 mg wynosi około 4320 złotych, natomiast za opakowanie z dawką 300 mg trzeba zapłacić około 6480 złotych. Należy pamiętać, że są to ceny katalogowe, które mogą różnić się w zależności od apteki lub hurtowni farmaceutycznej.

Warto zauważyć, że Dupixent cena jest uzależniona od wielu czynników, takich jak dawkowanie, długość terapii oraz ewentualne programy refundacyjne lub wsparcia dla pacjentów. Ogólnie rzecz biorąc, lek ten uznawany jest za dość kosztowny, ale dla wielu pacjentów z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry może stanowić skuteczną i wartościową opcję terapeutyczną.

Cena Dupixentu a dawkowanie

Koszt leczenia Dupixentem uzależniony jest od zalecanej dawki leku. Zazwyczaj rozpoczyna się terapię od dawki nasycającej, która wynosi 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg). Następnie, co dwa tygodnie pacjent przyjmuje dawkę podtrzymującą 300 mg. W przypadku dzieci poniżej 12 roku życia dawkowanie jest mniejsze i zależy od masy ciała.

Biorąc pod uwagę cenę Dupixentu w Polsce, koszty miesięczne terapii dla osoby dorosłej wyniosą około 6500 złotych. Oczywiście należy pamiętać, że leczenie trwa latami, więc całkowity koszt może być znaczący. Dlatego wiele osób poszukuje informacji o możliwych formach refundacji lub wsparcia finansowego.

Dupixent cena - ile kosztuje lek w Polsce?

Chcąc uzyskać precyzyjną odpowiedź na pytanie "ile kosztuje Dupixent w Polsce?", należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, cena Dupixentu różni się w zależności od dawki - opakowanie zawierające 2 wstrzykiwacze po 200 mg kosztuje około 4320 zł, natomiast opakowanie z dawką 300 mg to koszt około 6480 zł.

Po drugie, całkowity koszt terapii zależy od czasu jej trwania oraz dawkowania. Zazwyczaj Dupixent podawany jest co dwa tygodnie w dawce 300 mg dla dorosłych pacjentów. Oznacza to, że miesięczne koszty leku wyniosą około 6500 zł. Dla dzieci dawkowanie jest niższe i uzależnione od masy ciała.

Warto pamiętać, że choć Dupixent jest drogim lekiem, dla wielu osób z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry stanowi skuteczną i wartościową opcję terapeutyczną, poprawiającą jakość życia.

Poza ceną samego leku, pacjenci muszą również wziąć pod uwagę inne potencjalne koszty, takie jak wizyty kontrolne u lekarza, badania laboratoryjne czy ewentualne skutki uboczne leczenia. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przedyskutować z lekarzem prowadzącym wszystkie aspekty ekonomiczne związane z terapią Dupixentem.

Czytaj więcej: Biologiczne leczenie RZS: Porady, opinie i najlepsze strategie

Dostępność Dupixentu w Polsce - gdzie kupić lek?

Dupixent jest lekiem dostępnym w Polsce na receptę, ale nie można go nabyć w każdej aptece. Pacjenci powinni wiedzieć, gdzie dokładnie mogą zakupić ten specjalistyczny lek i jakie są konkretne wymogi dotyczące otrzymania recepty.

Ze względu na swoją specyfikę, Dupixent dystrybuowany jest poprzez sieć wyspecjalizowanych hurtowni farmaceutycznych oraz aptek szpitalnych. Oznacza to, że nie jest on dostępny w zwykłych aptekach ogólnodostępnych. Pacjenci muszą udać się do apteki szpitalnej lub przyszpitalnej, gdzie po okazaniu recepty będą mogli zakupić lek.

Aby otrzymać receptę na Dupixent, pacjent musi być pod stałą opieką specjalisty dermatologa lub alergologa. To lekarz prowadzący podejmuje decyzję o włączeniu terapii tym lekiem i wystawia niezbędną receptę. Proces ten wymaga zwykle wykonania badań oraz skonsultowania się z lekarzem co do wskazań i ewentualnych przeciwwskazań do stosowania Dupixentu.

Gdzie kupić Dupixent w Polsce?

Nabycie Dupixentu w Polsce jest możliwe w wybranych aptekach szpitalnych i przyszpitalnych na terenie całego kraju. Wiele dużych szpitali posiada własne apteki, w których lek ten jest dostępny. Dodatkowo niektóre sieci aptek ogólnodostępnych posiadają oddziały przyszpitalne, gdzie również można zakupić Dupixent na receptę.

Przed udaniem się do konkretnej apteki warto wcześniej zadzwonić i upewnić się, czy dany lek jest aktualnie dostępny. Ze względu na specyfikę dystrybucji Dupixentu, jego dostępność może różnić się w poszczególnych placówkach.

Refundacja Dupixentu - ile zapłacimy za lek?

Zdjęcie Dupixent: Cena leku i dostępność leku w Polsce

Ze względu na wysoką cenę Dupixentu, wielu pacjentów zadaje pytanie, czy istnieje możliwość refundacji tego leku w Polsce. Odpowiedź brzmi - tak, Dupixent jest obecnie częściowo refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach programu lekowego dla chorych na ciężką, oporną na leczenie postać atopowego zapalenia skóry.

Od marca 2022 roku Dupixent znalazł się na liście leków refundowanych przez NFZ. Oznacza to, że pacjenci spełniający określone kryteria mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów terapii tym lekiem. Wysokość refundacji wynosi od 70% do 92,5% w zależności od poziomu odpłatności wynikającego z wieku i sytuacji finansowej pacjenta.

Aby skorzystać z refundacji Dupixentu, pacjent musi zostać zakwalifikowany do programu lekowego przez lekarza prowadzącego. Wymaga to spełnienia określonych kryteriów klinicznych, takich jak ciężkość choroby, niepowodzenie wcześniejszych terapii oraz brak przeciwwskazań do stosowania leku.

 • Dla osób dorosłych, refundacja Dupixentu wynosi 70% ceny leku dla pacjentów z tzw. odpłatnością 30%, oraz 92,5% dla pacjentów z odpłatnością ryczałtową.
 • Dla dzieci do 18 roku życia, refundacja Dupixentu wynosi 100% ceny leku.

Dzięki refundacji Dupixentu przez NFZ, terapia tym lekiem staje się bardziej dostępna finansowo dla polskich pacjentów cierpiących na ciężką postać atopowego zapalenia skóry. Jednak wciąż należy pamiętać, że nawet po refundacji, udział własny pacjenta w kosztach może być znaczący.

Dzielenie się kosztami Dupixentu - ubezpieczenia i programy

Poza refundacją Dupixentu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjenci mogą również szukać innych sposobów na zmniejszenie kosztów terapii. Jedną z opcji jest skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego lub programów wsparcia oferowanych przez firmę farmaceutyczną produkującą lek.

Jeśli pacjent posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, warto sprawdzić, czy obejmuje ono refundację leków takich jak Dupixent. Niektóre polisy ubezpieczeniowe oferują częściowe lub nawet całkowite pokrycie kosztów terapii, co może znacząco odciążyć budżet pacjenta.

Firma Sanofi, producent Dupixentu, oferuje również program wsparcia dla pacjentów pod nazwą "DUPIXENTsam". W ramach tego programu, pacjenci mogą uzyskać pomoc finansową w pokryciu części kosztów leczenia. Aby skorzystać z programu, wymagana jest rejestracja i spełnienie określonych kryteriów.

Warto pamiętać, że choć Dupixent jest drogim lekiem, istnieją różne możliwości zmniejszenia kosztów terapii. Refundacja, ubezpieczenia i programy wsparcia mogą sprawić, że leczenie stanie się bardziej przystępne finansowo dla wielu pacjentów.

Poza wyżej wymienionymi opcjami, niektórzy pracodawcy oferują również dofinansowanie do kosztów leczenia swoich pracowników w ramach pakietów świadczeń pozapłacowych. Warto sprawdzić, czy taka możliwość istnieje w danym miejscu pracy.

Dupixent cena a alternatywne leczenie atopowego zapalenia skóry

Rozważając terapię Dupixentem, warto również przyjrzeć się alternatywnym metodom leczenia atopowego zapalenia skóry i ich kosztom. Pozwoli to na lepsze porównanie opcji i podjęcie świadomej decyzji, biorąc pod uwagę zarówno efektywność, jak i aspekty finansowe.

Jedną z alternatyw dla Dupixentu są tradycyjne terapie ogólne, takie jak kortykosteroidy, leki immunosupresyjne czy fototerapia. Chociaż mogą one przynieść ulgę w objawach, często wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania.

Terapia Średni koszt miesięczny
Kortykosteroidy (maści, kremy) 100 - 300 zł
Leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna) 500 - 1000 zł
Fototerapia (seria zabiegów) 1000 - 2500 zł
Dupixent (po refundacji NFZ) 1300 - 2000 zł

Jak widać, choć cena Dupixentu może wydawać się wysoka, po uwzględnieniu refundacji NFZ staje się ona porównywalna lub nawet korzystniejsza w stosunku do niektórych innych metod leczenia. Dodatkowo, Dupixent wykazuje wysoką skuteczność w łagodzeniu objawów atopowego zapalenia skóry i poprawie jakości życia pacjentów.

 • Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z lekarzem i rozważyć wszystkie dostępne opcje leczenia oraz ich potencjalne korzyści i koszty.
 • Refundacja Dupixentu, programy wsparcia i ubezpieczenia mogą znacząco obniżyć koszty terapii tym lekiem.

Ostatecznie, wybór odpowiedniej metody leczenia atopowego zapalenia skóry powinien opierać się nie tylko na kwestiach finansowych, ale również na efektywności terapii, profilu bezpieczeństwa leku oraz indywidualnych preferencjach i sytuacji życiowej pacjenta.

Podsumowanie

Podjęcie decyzji o leczeniu Dupixentem wymaga dogłębnej analizy aspektów finansowych. Dupixent cena w Polsce, choć wysoka, może być bardziej przystępna dzięki refundacji NFZ, ubezpieczeniom zdrowotnym oraz programom wsparcia. Warto rozważyć wszystkie opcje zmniejszenia kosztów, aby umożliwić sobie tę skuteczną terapię.

Porównując Dupixent w Polsce cenę z innymi metodami leczenia atopowego zapalenia skóry, okazuje się, że po uwzględnieniu refundacji może on stanowić korzystną opcję finansową. Kluczowe jest skonsultowanie się z lekarzem i dokonanie świadomego wyboru, biorąc pod uwagę aspekty medyczne oraz indywidualną sytuację pacjenta.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Wymagania i cele stażu podyplomowego dla lekarzy: Kompleksowy przewodnik
 3. Proces pielęgnowania noworodka - kluczowe informacje
 4. Forum schizofrenia: Wymiana doświadczeń i wsparcie
 5. Wciągnięta błona bębenkowa: Szumy uszne i inne objawy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły