Informacje ogólne

Herb PorębyPORĘBA
gmina miejska
Powierzchnia: 40 km2
Ludność: 8654 (2016r.)
Burmistrz Miasta: Ryszard Spyra
Przewodnicząca Rady Miasta: Urszula Milka

Gmina Poręba leży w północno-zachodniej części Powiatu Zawierciańskiego. Jest gminą miejską z centrum administracyjno-gospodarczym w mieście Poręba. Pierwsza wzmianka o Porębie pochodzi z 1373 roku, wówczas miejscowość nosiła nazwę Czarna Poręba. Otaczające ją lasy w większości sosnowe, stanowiące obecnie 41% powierzchni gminy, a także bogate pokłady węgla brunatnego i rud stworzyły w przeszłości doskonałe warunki do rozwoju przemysłu. Było to między innymi kuźnictwo, którego początki sięgają roku 1538, wytop żelaza i stali oraz smolarstwo. W XVII wieku powstała gorzelnia i huta, a pierwszy piec do wytopu rudy wybudowany został w 1798 roku. Huta ta zapoczątkowała historię Fabryki Urządzeń Mechanicznych, działającej do dziś. Miasto leży nad rzeką Czarna Przemsza i posiada bardzo dogodne połączenie z Katowicami, Zawierciem, innymi miastami województwa oraz lotniskiem międzynarodowym Katowice-Pyrzowice. 34% powierzchni gminy to grunty rolne, na których dominują gleby klasy V i VI. Występują tu również złoża niektórych bogactw naturalnych oraz źródła wody mineralizowanej.

Więcej szczegółowych informacji na temat Poręby znajdziesz na Wikipedii.