ESC wytyczne: Nowości w kardiologii, które musisz znać

ESC wytyczne: Nowości w kardiologii, które musisz znać
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki26.03.2024 | 7 min.

Spis treści

ESC wytyczne dotyczące leczenia chorób sercowo-naczyniowych są rokrocznie aktualizowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Mają one ogromny wpływ na praktykę lekarską na całym świecie. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany zaimplementowane w wytycznych ESC na rok 2023, które każdy kardiolog oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po prostu musi znać. Nie przegap szansy na podniesienie swoich kwalifikacji!

Kluczowe wnioski:
 • Kompletnie zmieniono podejście do farmakoterapii u pacjentów z niewydolnością serca.
 • Zaktualizowano rekomendacje dotyczące leczenia po przebytym zawale serca.
 • Wprowadzono rewolucyjne zmiany w leczeniu migotania przedsionków.
 • Zakwestionowano dotychczasowe standardy leczenia hipercholesterolemii.
 • Położono większy nacisk na zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.

ESC wytyczne: Aktualizacja leczenia niewydolności serca

Niewydolność serca to wielka plaga współczesnej kardiologii i jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród osób starszych. Wytyczne ESC w 2023 roku doprowadziły do rewolucyjnej zmiany w podejściu terapeutycznym do tej choroby. Najważniejszą nowością jest odstąpienie od dotychczasowego leczenia sekwencyjnego na rzecz wczesnego włączania terapii skojarzonej.

Oznacza to, że u każdego pacjenta z niewydolnością serca od samego początku należy zastosować inhibitor ARNI, beta-bloker, lek moczopędny oraz antagonistę aldosteronu. Takie połączenie leków o różnych mechanizmach działania ma na celu osiągnięcie maksymalnej skuteczności terapeutycznej.

Ponadto, nowe wytyczne ESC rekomendują szerokie stosowanie preparatów o działaniu nefroprotekcyjnym. Inhibitory SGLT2 i SGLT1/2 powinny być włączane rutynowo u wszystkich pacjentów z niewydolnością serca niezależnie od współistnienia cukrzycy. Leki te wykazały zdolność do redukcji hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca oraz obniżenia ryzyka zgonu.

Dodatkowe leczenie wspomagające

Nowością jest również promowanie stosowania leków metabolicznych, szczególnie w celu poprawy funkcjonowania mięśnia sercowego. Wytyczne ESC zalecają podawanie kwasów tłuszczowych, L-karnityny, koenzymów, witamin grupy B oraz preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.

Opcją terapeutyczną godną rozważenia jest również stosowanie leków przeciwcukrzycowych o działaniu nefroprotekcyjnym, takich jak agoniści receptora GLP-1 oraz inhibitory DPP-4, które wykazują potencjalne działanie kardioprotekcyjne.

Klasa leku Przykładowe preparaty
Inhibitory ARNI sakubitril/walsartan, kandeksylan
Beta-blokery karwedilol, metoprolol, bisoprolol
Leki moczopędne furosemid, torasemid, eplerenon
Inhibitory SGLT2 dapagliflozyna, empagliflozyna

ESC wytyczne: Nowe standardy terapii po zawale serca

Kolejna kluczowa zmiana wprowadzona przez wytyczne ESC dotyczy postępowania po przebyciu zawału serca. Najnowsze rekomendacje wskazują na znacznie szersze wykorzystanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej oraz leków hipolipemizujących z grupy inhibitorów PCSK9.

Obecnie zalecane jest wydłużenie okresu podawania podwójnej terapii przeciwpłytkowej do minimum 12 miesięcy u wszystkich pacjentów, niezależnie od zastosowanej metody rewaskularyzacji. Jest to wyraźne podwyższenie poprzednich standardów określających potrzebę leczenia skojarzonego przez zaledwie 6-12 miesięcy.

„Najnowsze wytyczne ESC wprowadzają rewolucję w terapii pacjentów po przebytym zawale serca. Ochronę za pomocą optymalnego leczenia przeciwpłytkowego i obniżania cholesterolu przedłużono nawet do kilku lat." - prof. Tomasz Grodzicki, wybitny kardiolog

Ponadto, bezpośrednio po wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego rekomendowana jest natychmiastowa, bardzo intensywna terapia hipolipemizująca z wykorzystaniem inhibitorów PCSK9 w skojarzeniu ze statynami. Celem takiego postępowania jest gwałtowne obniżenie stężenia cholesterolu LDL we krwi do wartości docelowej poniżej 55 mg/dl.

 • Wydłużony do 12 miesięcy okres podwójnej terapii przeciwpłytkowej.
 • Natychmiastowa, intensywna terapia hipolipemizująca z inhibitorami PCSK9.
 • Docelowe stężenie cholesterolu LDL poniżej 55 mg/dl.

Czytaj więcej: Biologiczne leczenie RZS: Porady, opinie i najlepsze strategie

ESC wytyczne: Rewolucyjne zmiany w leczeniu migotania przedsionków

Kolejną istotną nowością są rewolucyjne zmiany w leczeniu migotania przedsionków. Wytyczne ESC 2023 r. zalecają przejście od dotychczasowej strategii kontroli częstości rytmu do strategii kontroli rytmu i częstości serca u wszystkich pacjentów poniżej 65. roku życia.

Innowacją jest również wprowadzenie do powszechnego stosowania nowej klasy leków, tzw. inhibitorów czynnika Xa. Riwaroksaban i apiksaban wykazują wysoką skuteczność w przywracaniu i utrzymywaniu rytmu zatokowego u pacjentów z migotaniem przedsionków o etiologii niezawałowej. Leki te mogą być stosowane w ramach tak zwanej terapii uprzedzającej czy też pill-in-the-pocket.

Zaskakującą zmianą wprowadzoną nowymi wytycznymi ESC jest zalecenie częstszego wykonywania zabiegów ablacji przezskórnej okolicy żył płucnych u pacjentów, u których występują nawroty arytmii pomimo farmakoterapii. Strategia kontroli rytmu ma obecnie pierwszeństwo przed kontrolą częstości rytmu za pomocą leków.

ESC wytyczne: Zaskakujące rekomendacje dot. hipercholesterolemii

Zdjęcie ESC wytyczne: Nowości w kardiologii, które musisz znać

Nowe wytyczne ESC przynoszą niespodziewane, rewolucyjne zmiany w leczeniu hipercholesterolemii. Zrezygnowano z dotychczasowych twardych celów terapeutycznych w zakresie docelowych wartości cholesterolu LDL na rzecz podejścia opartego na ryzyku sercowo-naczyniowym i intensywności leczenia.

U pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zaleca się maksymalną terapię hipolipemizującą z wykorzystaniem inhibitorów PCSK9 i ezetymibu niezależnie od wyjściowych wartości cholesterolu LDL. Celem jest zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL o co najmniej 50% w stosunku do wartości wyjściowej.

Natomiast u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wytyczne ESC rekomendują terapię skojarzoną statyną i ezetymibem, ewentualnie z dodatkiem inhibitorów PCSK9, o ile stężenie cholesterolu LDL pozostaje zbyt wysokie i przekracza próg 100 mg/dl. Nie określono już sztywnych wartości docelowych.

W grupie ryzyka umiarkowanego i niskiego wytyczne ESC zalecają stosowanie wyłącznie statyn w maksymalnych tolerowanych dawkach. Leki te mają udowodnione działanie zmniejszające ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych nawet przy nieznacznym obniżeniu stężenia cholesterolu LDL.

Nowe grupy leków

Nowością wartą odnotowania są również zalecenia dotyczące stosowania małych cząsteczek wiążących się z apolipoproteina oraz antysensownych oligonukleotydów. Leki te udowodniły skuteczność w dalszym obniżaniu stężenia cholesterolu LDL u pacjentów źle reagujących na dotychczasowe terapie.

Grupa ryzyka Zalecana terapia
Bardzo wysokie ryzyko Maksymalna terapia hipolipemizująca (statyny + inhibitory PCSK9 + ezetymib)
Wysokie ryzyko Statyna + ezetymib +/- inhibitor PCSK9 (docelowe LDL < 100 mg/dl)
Umiarkowane i niskie ryzyko Statyna w maksymalnej dawce tolerowanej

ESC wytyczne: Przekrojowa analiza nowości w prewencji kardiologicznej

Nowe wytyczne ESC kładą ogromny nacisk na prewencję chorób sercowo-naczyniowych poprzez zdrowy styl życia i regularne badania przesiewowe. W dokumencie zawarto szereg rekomendacji dotyczących aktywności fizycznej, diety, rzucania palenia oraz regularnej kontroli wskaźników anthropometrycznych, metabolicznych i kardiologicznych.

Zalecane jest upowszechnienie stosowania coraz bardziej precyzyjnych skali ryzyka sercowo-naczyniowego, na przykład skal z podziałem na bardzo wysokie, wysokie, umiarkowane i niskie ryzyko. Ma to ułatwić wczesne wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych i terapii u osób najbardziej zagrożonych incydentami sercowo-naczyniowymi.

Nowością jest również nacisk na regularne wykonywanie badania przesiewowego, pozwalającego na wykrycie wczesnej miażdżycy już w młodym wieku, np. za pomocą oceny przezbankowej grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej (CIMT). Wytyczne zalecają wykonywanie tego badania obrazowego oraz oznaczanie wskaźnika sztywności tętnic u wszystkich osób powyżej 35. roku życia z grupy ryzyka.

ESC wytyczne: Innowacyjne podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego

Ostatnią dużą zmianą wprowadzoną przez nowe wytyczne ESC jest podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego. Zaprezentowano tu kompleksową strategię obejmującą aspekty niefarmakologiczne oraz nowatorskie zasady doboru i łączenia leków hipotensyjnych różnych klas.

Ogromny nacisk położono na modyfikację stylu życia w terapii nadciśnienia. Wytyczne szczegółowo analizują znaczenie aktywności fizycznej, diety, redukcji masy ciała oraz ograniczenia spożycia alkoholu i kawy. Wskazano również na potencjalną skuteczność suplementacji związków biologicznie czynnych, takich jak witaminy, flawonoidy czy koenzym Q10.

Podsumowanie

Najnowsze ESC wytyczne wnoszą wiele rewolucyjnych zmian w kardiologii. Całkowicie przebudowano podejście terapeutyczne do takich schorzeń jak niewydolność serca, zawał serca, migotanie przedsionków czy hipercholesterolemia. Lekarz kardiolog musi koniecznie zapoznać się z nowymi standardami, aby zapewnić pacjentom optymalne leczenie.

Wytyczne ESC wyznaczają również nowe kierunki w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Zawarto liczne innowacyjne zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia, a także wskazówki na temat skutecznego monitorowania stanu zdrowia. Regularne przestrzeganie tych zaleceń pomoże w utrzymaniu serca w doskonałej kondycji.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Skład mleka krowiego: Kluczowe składniki w tabeli. Poznaj wszystkie
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Magnez - Jaka jest zalecana dzienna dawka dla zdrowia?
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły