Schemat Younga w terapii: Jak skutecznie zastosować w praktyce?

Schemat Younga w terapii: Jak skutecznie zastosować w praktyce?
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki28.03.2024 | 8 min.

Schemat Younga to koncepcja wykorzystywana w psychoterapii, która pomaga lepiej zrozumieć głęboko zakorzenione wzorce myślenia, emocji i zachowań. Te schematy kształtują się we wczesnym etapie życia, często na skutek negatywnych doświadczeń z dzieciństwa. Poznanie i praca nad swoimi schematami może przynieść ogromną ulgę i zmianę w życiu osobistym i relacjach. Jednak zastosowanie tej metody w praktyce wymaga profesjonalnej pomocy i wytrwałości. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Schematom Younga i ich skutecznym zastosowaniom terapeutycznym.

Kluczowe wnioski:
 • Schematy Younga to trwałe wzorce myślowe i emocjonalne, które kształtują nasze postrzeganie świata i zachowania. Mogą one prowadzić do wielu problemów życiowych i emocjonalnych.
 • Istnieje 18 głównych Schematów Younga, które zostały zidentyfikowane i opisane przez Jeffreya Younga. Każdy schemat ma swoje charakterystyczne cechy i wymaga innego podejścia terapeutycznego.
 • Rozpoznanie własnych Schematów Younga jest pierwszym krokiem do zmiany negatywnych wzorców. Terapeuta może pomóc w tym procesie, stosując różne techniki diagnostyczne.
 • Po rozpoznaniu Schematów Younga, terapia polega na pracy nad zmianą szkodliwych przekonań i wzorców zachowań za pomocą wypracowanych technik terapeutycznych.
 • Schemat Younga to nie tylko narzędzie terapeutyczne, ale też sposób na budowanie zdrowej samooceny i nawyków myślowych na przyszłość. Może pomóc w osiągnięciu trwałej przemiany życiowej.

Co to jest Schemat Younga i dlaczego jest ważny w terapii?

Schematy Younga to głęboko zakorzenione, trwałe wzorce myślenia, emocji i zachowań, które kształtują nasze postrzeganie świata i wpływają na nasze relacje z innymi. Zostały one zdefiniowane przez amerykańskiego psychiatrę Jeffreya Younga w ramach jego innowacyjnego podejścia do terapii schematów. Schematy te formują się we wczesnym dzieciństwie, często na skutek negatywnych doświadczeń i traumatycznych przeżyć.

Zrozumienie i praca nad wlasnymi schematami jest niezwykle ważna w terapii, ponieważ umożliwia dotarcie do głębokich, nieświadomych przyczyn naszych problemów emocjonalnych i behawioralnych. Nierozwiązane schematy mogą prowadzić do wielu trudności w życiu, takich jak chroniczny stres, niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach czy nawet zaburzenia psychiczne.

Przykłady Schematów Younga

Aby lepiej zrozumieć koncepcję schematów, przyjrzyjmy się kilku przykładom. Schemat "Porzucenia/Niestabilności" prowadzi do nieustannego lęku przed odrzuceniem lub opuszczeniem przez bliskich. Osoba z tym schematem może mieć problemy z zaufaniem innym i budowaniem trwałych relacji. Z kolei Schemat "Defektywności/Wstydu" wiąże się z poczuciem bycia gorszym, wadliwym i nieakceptowanym przez innych.

„Schematy są jak kolorowe okulary, przez które postrzegamy świat. Mogą nas chronić lub ograniczać, przesłaniać rzeczywistość lub ją zniekształcać" - Jeffrey Young

Praca nad schematami w psychoterapii pomaga uświadomić sobie te szkodliwe wzorce i stopniowo je zmieniać. Dzięki temu można zbudować zdrowsze nawyki myślenia i emocjonowania, co przekłada się na poprawę jakości życia i relacji z innymi.

Poznaj 18 podstawowych Schematów Younga i ich charakterystykę

Jeffrey Young zidentyfikował 18 głównych schematów, które można pogrupować w 5 domen związanych z podstawowymi potrzebami psychologicznymi. Poznanie charakterystyki każdego schematu pomaga w ich rozpoznawaniu i pracy terapeutycznej nad nimi.

 • Domena odłączenia i odrzucenia: Porzucenie/Niestabilność, Nieufność/Krzywda, Deprywacja emocjonalna, Defektywność/Wstyd, Izolacja społeczna
 • Domena uszkodzonej autonomii i wykonawczości: Podporządkowanie się, Samowystarczalność/Samokontrolowanie się, Poddawanie się, Zniekształcony dążenie do sukcesu
 • Domena uszkodzonej granicy: Zaangażowanie zbyt małe, Poświęcanie siebie, Niewystarczająca samokontrola/Samodyskosycja
 • Domena zniekształconych kierowników: Negatywizm/Pesymizm, Wywyższanie siebie/Wyidealizowanie, Karzące Wymagania
 • Domena uszkodzonej obronności: Przeszkadzanie w osiąganiu sukcesu, Nadmierne czuwanie i kontrolowanie, Sztywność i Wymuszone Kryterialny

Zrozumienie charakterystyki każdego schematu pomaga w ich identyfikowaniu podczas terapii i dostosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych. Warto pamiętać, że każdy z nas posiada kombinację różnych schematów, które mogą się wzajemnie wzmacniać lub osłabiać.

Czytaj więcej: Enterobacter cloacae: Częste objawy i leczenie infekcji

Jak rozpoznać Schematy Younga - techniki diagnostyczne

Rozpoznanie własnych schematów jest pierwszym krokiem do zmiany negatywnych wzorców myślenia i zachowania. W tym celu terapeuta może skorzystać z różnych technik diagnostycznych, takich jak kwestionariusze, wywiady i ćwiczenia terapeutyczne. Ważne jest, aby pacjent zrozumiał źródła swoich schematów i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Technika diagnostyczna Opis
Kwestionariusz Schematów Younga (YSQ) Standaryzowane narzędzie zawierające 205 stwierdzeń oceniających nasilenie różnych schematów.
Wywiady i rozmowy terapeutyczne Terapeuta zadaje pytania i obserwuje zachowania pacjenta, aby zidentyfikować jego dominujące schematy.
Techniki obrazowania i wizualizacji Pacjent przedstawia swoje schematy za pomocą metafor, obrazów lub historii, co ułatwia ich poznanie i zrozumienie.

Proces identyfikacji schematów może być żmudny i wymagać czasu, ale jest to kluczowy etap przed rozpoczęciem pracy nad ich modyfikacją. Tylko w ten sposób terapia może być skuteczna i doprowadzić do trwałych zmian w życiu pacjenta.

Techniki terapeutyczne dla Schematów Younga - praca z pacjentem

Zdjęcie Schemat Younga w terapii: Jak skutecznie zastosować w praktyce?

Po rozpoznaniu głównych schematów pacjenta, terapeuta może rozpocząć pracę nad ich modyfikacją za pomocą różnych technik terapeutycznych. Celem jest osłabienie siły i wpływu nieadaptacyjnych schematów oraz wzmocnienie zdrowych wzorców myślenia i zachowania.

Przykładowe techniki terapeutyczne:

- Terapia poznawczo-behawioralna - Polega na identyfikowaniu i kwestionowaniu nieracjonalnych myśli i przekonań związanych ze schematami oraz wprowadzaniu nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów myślenia.

- Trenig umiejętności - Pacjent uczy się nowych umiejętności społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych, które pozwalają radzić sobie w sytuacjach aktywujących jego schematy.

- Terapia schematowa - Kompleksowe podejście łączące różne techniki, takie jak dialog ze "zdrową stroną", techniki obrazowania, przeformułowanie przekonań schematowych i modyfikację schematów na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym.

Praca nad schematami wymaga cierpliwości i determinacji zarówno od terapeuty, jak i pacjenta. Kluczowe jest zbudowanie bezpiecznej i wspierającej relacji terapeutycznej, w której pacjent może otworzyć się na głęboko zakorzenione przekonania i emocje. Skuteczna terapia schematów prowadzi do trwałej przemiany życiowej, lepszego radzenia sobie z wyzwaniami i budowania satysfakcjonujących relacji.

Profilaktyka Schematów Younga - budowanie zdrowej samooceny

Chociaż schematy kształtują się we wczesnym dzieciństwie, ich wpływ może utrzymywać się przez całe życie, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu ich zmiany. Dlatego tak ważna jest profilaktyka schematów, szczególnie w odniesieniu do budowania zdrowej samooceny u dzieci i młodzieży.

Rodzice i opiekunowie powinni zwracać uwagę na potrzeby emocjonalne dzieci, okazywać im bezwarunkową miłość i akceptację oraz uczyć je konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnościami. Ważne jest również, aby sami pracowali nad własnymi schematami, ponieważ te przekazywane są w dużej mierze przez modelowanie zachowań i postawy rodziców.

 • Buduj poczucie własnej wartości u dziecka przez okazywanie miłości i akceptacji bez względu na osiągnięcia.
 • Ucz dziecko rozpoznawania i wyrażania emocji w zdrowy sposób.
 • Stawiaj realistyczne oczekiwania i cele, dostosowane do możliwości dziecka.
 • Bądź wzorem zdrowych relacji i sposobów radzenia sobie z problemami.
 • Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa, stabilności i wsparcia.

Dzięki takim działaniom można zapobiec kształtowaniu się szkodliwych schematów lub znacznie je osłabić. W rezultacie dziecko rozwija zdrową samoocenę, poczucie własnej wartości i lepiej radzi sobie z wyzwaniami życiowymi.

Sposoby na zdrowe nawyki myślowe po Schematach Younga

Nawet po zakończeniu terapii schematów warto dbać o utrzymanie zdrowych nawyków myślowych i emocjonalnych. Pomoże to utrwalić efekty pracy terapeutycznej i nie dopuścić do nawrotu starych, szkodliwych wzorców.

Oto kilka prostych sposobów na budowanie zdrowych schematów na co dzień:

- Praktykuj uważność i świadomą obecność w chwili. Zwracaj uwagę na swoje emocje, myśli i wzorce zachowań bez osądzania. Akceptuj to, co czujesz, ale nie identyfikuj się z tym w pełni.

- Ćwicz wdzięczność i koncentruj się na pozytywnych aspektach życia. Doceniaj małe radości i sukcesy.

- Kwestionuj negatywne przekonania i zastępuj je bardziej realistycznymi i pomocnymi myślami.

- Rozwijaj poczucie własnej wartości i akceptacji dla siebie. Pozwól sobie na błędy i niedoskonałości.

- Buduj zdrowe relacje oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wsparciu.

Pamiętaj, że praca nad schematami to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Wymaga stałej praktyki i uważności na własne wzorce myślenia i zachowania. Z czasem zdrowe nawyki staną się naturalną częścią Twojego życia, a dawne schematy stracą swój destrukcyjny wpływ.

Podsumowanie

Schematy Younga to ważne narzędzie w psychoterapii, pomagające zrozumieć głęboko zakorzenione wzorce myślenia, emocji i zachowań. Poznanie własnych schematów i praca nad ich modyfikacją przy wsparciu terapeuty może przynieść ogromną ulgę i poprawić jakość życia. Pamiętaj, że jest to proces wymagający cierpliwości i determinacji.

Dzięki skutecznej terapii schematów Younga można zbudować zdrowe nawyki myślowe, wzmocnić poczucie własnej wartości i nauczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. Warto również dbać o profilaktykę schematów u dzieci, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcie w zdrowym rozwoju emocjonalnym.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Skład mleka krowiego: Kluczowe składniki w tabeli. Poznaj wszystkie
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Magnez - Jaka jest zalecana dzienna dawka dla zdrowia?
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły