Przeszczep jelit - kiedy jest konieczny i jak przebiega?

Przeszczep jelit - kiedy jest konieczny i jak przebiega?
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki31.03.2024 | 7 min.

Przeszczep jelit jest poważnym zabiegiem medycznym wykonywanym w przypadkach, gdy jelita pacjenta przestają prawidłowo funkcjonować. Może to być spowodowane różnymi chorobami, urazami lub wadami wrodzonymi. Procedura polega na usunięciu chorych lub uszkodzonych fragmentów jelit i zastąpieniu ich zdrowymi narządami pobranym od zgodnego dawcy. Przeszczep jelit to często ostatnia deska ratunku dla pacjentów cierpiących na niewydolność jelit.

Kluczowe wnioski:

 • Przeszczep jelit jest niezbędny w przypadkach, gdy tradycyjne metody leczenia nie są skuteczne, a jelita nie są w stanie prawidłowo funkcjonować.
 • Jest to wysoce skomplikowany zabieg, który przeprowadzają tylko wyspecjalizowani chirurdzy w ośrodkach transplantacyjnych.
 • Konieczne jest dopasowanie zgodnego dawcy i przeprowadzenie wielu badań przed zabiegiem.
 • Po przeszczepie pacjenci muszą przyjmować leki immunosupresyjne, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu.
 • Powrót do zdrowia po przeszczepie jelit jest procesem długotrwałym, wymagającym regularnej rehabilitacji i monitorowania stanu zdrowia.

Jakie są przyczyny przeszczepu jelit?

Istnieje kilka głównych przyczyn, które mogą doprowadzić do konieczności przeprowadzenia przeszczepu jelit. Jedną z nich są choroby zapalne jelit, takie jak choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przypadku tych schorzeń może dojść do poważnego uszkodzenia i niewydolności jelit, które nie reagują na tradycyjne leczenie. Kolejną przyczyną mogą być urazy, np. poważne obrażenia brzucha w wyniku wypadku lub urazy bojowe, które prowadzą do nieodwracalnych uszkodzeń jelit.

Wady wrodzone jelit, takie jak niewydolność jelita cienkiego lub zespół krótkiego jelita, również mogą wymagać przeszczepu jelit. W przypadku niektórych schorzeń nowotworowych, np. raka jelita grubego, przeszczep może być konieczny po usunięciu znacznej części jelita. Przeszczep jelit przeprowadza się również w przypadku martwicy jelit spowodowanej zaburzeniami krążenia krwi lub w konsekwencji innych stanów chorobowych.

Choroby prowadzące do niewydolności jelit

Wśród najczęstszych chorób skutkujących uszkodzeniem jelit, które mogą wymagać przeszczepu jelit, znajdują się choroby zapalne jelit, takie jak choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa). Są to przewlekłe schorzenia, w których dochodzi do zapalenia błony śluzowej jelit, powodującego bolesne owrzodzenia, krwawienia i inne objawy.

W zaawansowanych stadiach chorób zapalnych jelit może dojść do zwężenia lub niedrożności jelit, a także powstawania przetok i ropni. W takich przypadkach leczenie farmakologiczne i dietetyczne często nie przynosi wymiernych rezultatów, a usunięcie dużej części jelita staje się konieczne. Jeśli pozostała część jelita jest zbyt mała, aby zapewnić prawidłową absorpcję składników odżywczych, przeszczep jelit staje się jedyną opcją ratującą życie.

Objawy wymagające przeszczepu jelit

Objawy wskazujące na konieczność przeszczepu jelit są zazwyczaj poważne i mogą stanowić zagrożenie dla życia. Jednym z kluczowych objawów jest niewydolność jelita, czyli niemożność prawidłowego trawienia i wchłaniania składników odżywczych z pożywienia. Prowadzi to do niedożywienia, odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. Innymi objawami mogą być:

 • Uporczywe biegunki i wymioty
 • Krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Bóle brzucha
 • Utrata masy ciała
 • Niedrożność jelit

W skrajnych przypadkach może dojść do wstrząsu septycznego, a nawet niewydolności wielonarządowej. Objawy te są często objawami końcowymi chorób, w których doszło do poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia dużej części jelit. Wówczas jedyną szansą na przeżycie jest przeprowadzenie przeszczepu jelit.

Przeszczep jelita ratuje życie wielu pacjentów, u których standardowe formy leczenia zawiodły, a ich stan zagraża życiu. Umożliwia im powrót do normalnego funkcjonowania i jakości życia.

Czytaj więcej: Niemożność widzenia dawniej - jakie były metody leczenia?

Rodzaje przeszczepów jelit - procedury medyczne

Istnieje kilka rodzajów przeszczepów jelit, które różnią się zakresem i rodzajem przeszczepianego narządu. Wybór odpowiedniej procedury zależy od przyczyny prowadzącej do niewydolności jelit oraz stanu zdrowia pacjenta. Oto najczęściej wykonywane rodzaje przeszczepów jelit:

Przeszczep izolowanego jelita cienkiego Przeszczepiane jest tylko jelito cienkie, a pozostałe narządy układu pokarmowego pozostają nienaruszone.
Przeszczep złożony jelita cienkiego Oprócz przeszczepu jelita cienkiego przeszczepiany jest również wątrobę lub jelito grube.
Przeszczep wielonarządowy Obejmuje przeszczep jelita cienkiego wraz z innymi narządami, takimi jak wątroba, żołądek, trzustka i jelito grube.

Procedury przeszczepowe różnią się również ze względu na źródło pobrania narządów. Mogą one pochodzić od żywego dawcy (np. części jelita od zdrowego krewnego) lub od dawcy zmarłego. Wybór odpowiedniego rodzaju przeszczepu jest kluczowy dla powodzenia zabiegu i zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz dostępności zgodnych narządów.

Przygotowanie do zabiegu przeszczepu jelit

Przed przystąpieniem do zabiegu przeszczepu jelit pacjenci muszą przejść szereg badań i testów, aby upewnić się, że są odpowiednimi kandydatami do przeszczepu. Obejmuje to m.in. badania krwi, testy zgodności tkankowej, badania obrazowe (np. tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny) oraz ocenę ogólnego stanu zdrowia.

Bardzo ważne jest również znalezienie odpowiedniego dawcy narządów, który będzie w pełni zgodny z biorcą pod względem grup krwi i zgodności tkankowej. Proces ten może być czasochłonny i skomplikowany, zwłaszcza w przypadku przeszczepów wielonarządowych. Dlatego pacjenci często przechodzą terapię przygotowawczą, taką jak żywienie pozajelitowe, aby utrzymać ich w możliwie najlepszym stanie przed zabiegiem.

Jak każdy poważny zabieg chirurgiczny, przeszczep jelit wiąże się z pewnymi ryzykami i możliwymi powikłaniami. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest odrzucenie przeszczepionego narządu przez układ odpornościowy biorcy. Aby temu zapobiec, pacjenci muszą przyjmować leki immunosupresyjne przez całe życie, co z kolei zwiększa ryzyko infekcji i innych skutków ubocznych.

Inne potencjalne powikłania obejmują krwawienia, zakażenia, niedrożność jelit, przetoki, a nawet zgon. Ryzyko jest wyższe w przypadku przeszczepów wielonarządowych lub u pacjentów z innymi schorzeniami towarzyszącymi. Dlatego przed przeszczepem przeprowadza się dokładną ocenę ryzyka i korzyści dla każdego pacjenta.

Powikłania mogą wystąpić nie tylko w trakcie samego zabiegu, ale również w okresie pooperacyjnym. Dlatego pacjenci wymagają ścisłego monitorowania i opieki specjalistycznej po przeszczepie, aby szybko wykryć i leczyć wszelkie komplikacje.

 • Odrzucenie przeszczepu przez układ odpornościowy
 • Krwawienia i zakażenia
 • Niedrożność jelit
 • Przetoki
 • Skutki uboczne leków immunosupresyjnych

Rekonwalescencja i życie po przeszczepie jelit

Proces rekonwalescencji po przeszczepie jelit jest długotrwały i wymaga cierpliwości oraz ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich. Przez pierwsze kilka tygodni po zabiegu pacjenci pozostają w szpitalu, gdzie są ściśle monitorowani pod kątem wystąpienia ewentualnych powikłań i reakcji odrzucenia przeszczepu.

W tym okresie podawane są leki immunosupresyjne oraz antybiotyki, a także prowadzone jest żywienie pozajelitowe lub przez specjalną rurkę odżywczą. Stopniowo wprowadza się również dietę płynną, a następnie stałą, w miarę jak przeszczepione jelita zaczynają prawidłowo funkcjonować.

Życie z przeszczepionymi jelitami

Po opuszczeniu szpitala pacjenci muszą kontynuować przyjmowanie leków immunosupresyjnych, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepu. Wiąże się to z koniecznością regularnych wizyt kontrolnych i badań krwi w celu monitorowania poziomu leków i funkcjonowania nowych jelit.

Ważne jest również przestrzeganie zaleceń dietetycznych, takich jak spożywanie lekkostrawnych potraw i unikanie potencjalnie drażniących produktów. Pomimo tych ograniczeń, większość pacjentów po przeszczepie jelit może prowadzić w miarę normalne życie, wracać do pracy i cieszyć się dobrą jakością życia.

Choć droga do pełnej rekonwalescencji po przeszczepie jelit jest długa, zabieg ten daje szansę na normalne życie osobom, których jelita zostały nieodwracalnie uszkodzone przez chorobę lub uraz.

Poszukiwanie dawcy jelit - kryteria i procedury

Znalezienie odpowiedniego dawcy narządów jest kluczowym elementem procesu przeszczepu jelit. Narządy muszą być w pełni zgodne z biorcą pod względem grup krwi, zgodności tkankowej (antygenów HLA) oraz odpowiedniego rozmiaru i stanu zdrowia.

W przypadku przeszczepów od żywych dawców, najczęściej są to bliscy krewni pacjenta, jednak narządy można również otrzymać od niespokrewnionych dawców. Jeśli chodzi o dawców zmarłych, ich narządy są dystrybuowane przez ośrodki transplantacyjne w oparciu o szereg kryteriów medycznych i etycznych.

Proces poszukiwania odpowiedniego dawcy może być długi i skomplikowany, a pacjenci często są przez długi czas na liście oczekujących. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa na temat znaczenia oddawania narządów oraz propagowanie idei dawstwa narządów.

Kryteria dopasowania dawcy
 • Grupa krwi
 • Zgodność antygenów HLA
 • Wiek i stan zdrowia dawcy
 • Rozmiar narządu
Rodzaje dawców
 • Żywy dawca spokrewniony
 • Żywy dawca niespokrewniony
 • Dawca zmarły

Po znalezieniu odpowiedniego dawcy przeprowadzane są dodatkowe badania i testy, aby upewnić się, że narządy są w pełni funkcjonalne i nadają się do przeszczepu. Cały proces wymaga ścisłej koordynacji między ośrodkami transplantacyjnymi, dawcami i biorcami oraz przestrzegania rygorystycznych procedur medycznych.

Podsumowanie

Przeszczep jelit to poważny zabieg medyczny, który ratuje życie pacjentów cierpiących na niewydolność jelit spowodowaną chorobami, urazami lub wadami wrodzonymi. Jest to często ostatnia opcja leczenia, gdy tradycyjne metody zawodzą. Kluczowe jest znalezienie odpowiedniego dawcy narządów, a sam proces przeszczepu wymaga skomplikowanych procedur i ścisłej opieki medycznej.

Choć przeszczep jelit wiąże się z ryzykiem powikłań, takich jak odrzucenie przeszczepu czy zakażenia, zapewnia on szansę na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Po przejściu procesu rekonwalescencji większość pacjentów może cieszyć się dobrą jakością życia, przy jednoczesnym przestrzeganiu zaleceń dotyczących diety, leków i regularnych badań kontrolnych.

Najczęstsze pytania

Kandydatami do przeszczepu jelit są osoby cierpiące na nieodwracalne uszkodzenie jelit, które zagraża ich życiu i zdrowiu. Najczęściej są to pacjenci z chorobami zapalnymi jelit, urazami lub wadami wrodzonymi, u których standardowe metody leczenia zawiodły.

Czas oczekiwania na zgodnego dawcę jelit może się znacznie różnić i zależy od wielu czynników, takich jak grupa krwi, zgodność tkankowa oraz dostępność odpowiednich narządów. W niektórych przypadkach oczekiwanie może trwać kilka miesięcy, a w innych nawet kilka lat.

Do najpoważniejszych powikłań po przeszczepie jelit należą odrzucenie przeszczepu przez układ odpornościowy, zakażenia, krwawienia, niedrożność jelit oraz skutki uboczne leków immunosupresyjnych. Dlatego pacjenci wymagają ścisłej obserwacji i opieki medycznej.

Większość pacjentów po przejściu procesu rekonwalescencji może prowadzić w miarę normalne życie, wracać do pracy i wykonywać codzienne czynności. Wymagane jest jednak przestrzeganie zaleceń dietetycznych, regularne przyjmowanie leków i kontrole medyczne.

Jak każdy poważny zabieg chirurgiczny, przeszczep jelit wiąże się z pewnymi ryzykami, ale jest przeprowadzany tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad zagrożeniami. Dla wielu pacjentów jest to jedyna szansa na przeżycie i powrót do zdrowia.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Skład mleka krowiego: Kluczowe składniki w tabeli. Poznaj wszystkie
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Magnez - Jaka jest zalecana dzienna dawka dla zdrowia?
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły