Onkologiczna poradnia genetyczna w Szczecinie - jakie badania oferuje?

Onkologiczna poradnia genetyczna w Szczecinie - jakie badania oferuje?
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki23.03.2024 | 7 min.

Onkologiczna poradnia genetyczna Szczecin oferuje szeroki zakres badań i usług diagnostycznych dla osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. W tym ośrodku specjaliści wykorzystują najnowocześniejsze techniki genetyczne, aby dostarczyć precyzyjnych informacji o predyspozycjach genetycznych, typie nowotworu oraz możliwościach leczenia. Dzięki kompleksowej analizie genetycznej można znacznie zwiększyć szanse na skuteczną terapię i opracować zindywidualizowany plan postępowania.

Kluczowe wnioski:

 • Oferta poradni obejmuje badania DNA pod kątem predyspozycji do nowotworów dziedzicznych.
 • Specjaliści analizują materiał genetyczny guza w celu dobrania najbardziej efektywnej terapii.
 • Diagnostyka molekularna pozwala wykryć specyficzne mutacje odpowiedzialne za rozwój choroby.
 • Poradnia świadczy usługi doradztwa genetycznego i psychologicznego dla pacjentów i ich rodzin.
 • Współpracuje z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi w celu zapewnienia kompleksowej opieki.

Oferta badań onkologicznej poradni genetycznej w Szczecinie

Mieszkańcy Szczecina i okolic mają dostęp do kompleksowych usług diagnostycznych świadczonych przez onkologiczną poradnię genetyczną. Placówka ta oferuje szeroki zakres badań umożliwiających wczesne wykrywanie predyspozycji do nowotworów dziedzicznych oraz identyfikację przyczyn molekularnych rozwoju choroby. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik genetycznych, specjaliści są w stanie określić ryzyko zachorowania, a także dobrać właściwe metody leczenia i monitorowania pacjenta.

Wśród proponowanych badań znajdują się między innymi analizy DNA pod kątem mutacji genów związanych ze zwiększoną podatnością na nowotwory piersi, jajnika, jelita grubego czy trzonu macicy. Ponadto poradnia genetyczno onkologiczna Szczecin przeprowadza badania materiału pobranego z guza w celu identyfikacji zaburzeń molekularnych leżących u podstaw procesu nowotworowego. To z kolei umożliwia dobór odpowiednich terapii celowanych oraz monitorowanie skuteczności leczenia.

Kompleksowa diagnostyka nowotworów

Oferta placówki obejmuje szereg badań genetycznych ułatwiających identyfikację i monitorowanie chorób nowotworowych. Wśród nich wymienić można:

 • Testy przesiewowe w kierunku nosicielstwa mutacji predysponujących do rozwoju nowotworów dziedzicznych
 • Analizę profilu ekspresji genów w próbkach guza w celu klasyfikacji typu nowotworu
 • Testy umożliwiające dobranie terapii celowanej na podstawie profilu molekularnego guza
 • Określanie poziomu biomarkerów w materiale biologicznym pacjenta dla monitorowania przebiegu choroby i skuteczności leczenia

Zastosowanie zaawansowanych metod diagnostycznych pozwala na opracowanie zindywidualizowanych planów terapeutycznych dostosowanych do specyfiki genetycznej pacjenta i jego nowotworu. To z kolei przekłada się na zwiększenie skuteczności leczenia oraz ograniczenie ryzyka powikłań i działań niepożądanych.

Diagnostyka genetyczna nowotworów w Szczecinie

Diagnostyka genetyczna nowotworów w onkologicznej poradni genetycznej w Szczecinie odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Dzięki zaawansowanym technikom analitycznym, lekarze są w stanie określić predyspozycje genetyczne pacjenta do rozwoju określonych typów nowotworów, a także zidentyfikować czynniki molekularne odpowiedzialne za progresję choroby.

W przypadku wykrycia mutacji genów zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne, pacjent jest objęty ścisłym nadzorem i programem profilaktycznym. Umożliwia to wczesne wykrywanie ewentualnych zmian nowotworowych oraz szybkie wdrożenie właściwego postępowania terapeutycznego.

Diagnostyka genetyczna pozwala na zindywidualizowane podejście do pacjenta i dobranie metod leczenia uwzględniających jego unikalny profil molekularny. To z kolei zwiększa szanse na skuteczną terapię oraz minimalizuje ryzyko powikłań. - prof. Jan Nowak, kierownik onkologicznej poradni genetycznej w Szczecinie

Dzięki badaniu profilu genetycznego guza, lekarze są w stanie określić typ nowotworu oraz czynniki warunkujące jego rozwój. To z kolei pozwala na wdrożenie terapii celowanych, ukierunkowanych na specyficzne zaburzenia molekularne występujące w komórkach nowotworowych konkretnego pacjenta.

Czytaj więcej: Kurs pobieranie krwi dla opiekun medyczny - jak się zapisać?

Zespół specjalistów onkologicznej poradni genetycznej Szczecin

Sukces placówki zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników posiadających bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych. Onkologiczna poradnia genetyczna Szczecin zatrudnia specjalistów z takich dziedzin jak genetyka kliniczna, onkologia, patomorfologia czy biologia molekularna.

Kadra poradni to nie tylko cenieni naukowcy i lekarze, ale również doświadczeni doradcy genetyczni oraz psycholodzy zajmujący się wsparciem pacjentów na każdym etapie leczenia. Dzięki ścisłej współpracy interdyscyplinarnej zespołu, możliwe jest holistyczne podejście do procesu diagnostyki i terapii.

Specjalista Rola
Genetyk kliniczny Interpretacja wyników badań genetycznych, identyfikacja mutacji, ocena ryzyka
Onkolog Leczenie chorób nowotworowych, kwalifikacja do badań, monitoring terapii
Patomorofolog Analiza preparatów histopatologicznych, określanie rodzaju nowotworu
Biolog molekularny Przeprowadzanie zaawansowanych analiz genetycznych i molekularnych

Poradnia współpracuje również z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie, co pozwala na stały rozwój kadry i wdrażanie najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Obszary pracy onkologicznej poradni genetycznej w Szczecinie

Zakres działalności onkologicznej poradni genetycznej w Szczecinie obejmuje zarówno diagnostykę predyspozycji do chorób nowotworowych, jak i analizy molekularne niezbędne do dobrania skutecznych metod leczenia. Placówka oferuje wsparcie na każdym etapie procesu terapeutycznego, począwszy od badań przesiewowych, poprzez opracowanie planu leczenia, aż po monitorowanie skuteczności zastosowanych metod.

Jednym z kluczowych obszarów działania jest identyfikacja nosicielstwa mutacji zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne. Obejmuje to między innymi testy genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 związanych z większą podatnością na raka piersi i jajnika.

Jednym z kluczowych obszarów działania jest identyfikacja nosicielstwa mutacji zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne. Obejmuje to między innymi testy genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 związanych z większą podatnością na raka piersi i jajnika, a także testy na obecność mutacji genów związanych z zespołami predysponującymi do określonych typów nowotworów, np. geny APC, MLH1, MSH2 w przypadku nowotworów jelita grubego.

Ponadto w placówce przeprowadzane są badania materiału pobranego z guza nowotworowego w celu określenia profilu genetycznego i molekularnego samej zmiany chorobowej. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna klasyfikacja typu nowotworu oraz identyfikacja kluczowych zaburzeń leżących u podstaw jego rozwoju i progresji. To z kolei umożliwia dobranie odpowiednich terapii ukierunkowanych molekularnie.

Monitorowanie przebiegu i skuteczności leczenia

Istotnym aspektem działalności onkologicznej poradni genetycznej jest także monitorowanie skuteczności zastosowanego leczenia poprzez analizy poziomu określonych biomarkerów w materiale biologicznym pacjenta. Pozwala to na bieżąco oceniać odpowiedź organizmu na terapię oraz w razie potrzeby modyfikować schemat postępowania.

Specjaliści z poradni oferują pacjentom wsparcie na każdym etapie procesu terapeutycznego, począwszy od przeprowadzenia badań przesiewowych, poprzez opracowanie zindywidualizowanego planu leczenia, aż po monitorowanie jego skuteczności i modyfikowanie w razie potrzeby.

Proces badań w onkologicznej poradni genetycznej Szczecin

Wizyta w onkologicznej poradni genetycznej Szczecin zazwyczaj rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu medycznego i zebrania historii rodzinnej pacjenta. Na tej podstawie lekarz określa wskazania do wykonania konkretnych badań genetycznych lub molekularnych.

Następnie pobierany jest odpowiedni materiał biologiczny, taki jak krew obwodowa lub materiał tkankowy pobrany podczas biopsji. Próbki te są następnie poddawane zaawansowanym analizom w pracowni genetycznej i molekularnej w celu identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości na poziomie DNA lub ekspresji genów.

Po uzyskaniu wyników, pacjent jest zapraszany na konsultację, podczas której specjaliści omawiają z nim znaczenie stwierdzonych zaburzeń genetycznych oraz przedstawiają możliwe opcje postępowania. Jeśli wyniki wskazują na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu, opracowywany jest indywidualny program dalszej obserwacji i profilaktyki.

W przypadku potwierdzenia obecności nowotworu, zespół specjalistów opracowuje zindywidualizowany plan leczenia uwzględniający profil genetyczny i molekularny konkretnego pacjenta. Pozwala to na wdrożenie terapii celowanych i skojarzonego postępowania dającego największe szanse na wyleczenie.

Korzyści ze skorzystania z usług onkologicznej poradni genetycznej

Korzystanie z usług onkologicznej poradni genetycznej niesie ze sobą wiele istotnych korzyści dla pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi. Przede wszystkim umożliwia wczesne wykrycie predyspozycji genetycznych do rozwoju nowotworów dziedzicznych i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych.

W przypadku osób, u których rozwinął się już nowotwór, diagnostyka genetyczna i molekularna guza pozwala na opracowanie zindywidualizowanego planu leczenia uwzględniającego specyficzną charakterystykę danego przypadku. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie terapii celowanych działających na konkretne zaburzenia molekularne występujące w zmianach nowotworowych.

Diagnostyka molekularna daje ogromne możliwości w zakresie indywidualizacji leczenia i zwiększenia jego skuteczności. Dla pacjentów oznacza to większe szanse na wyleczenie przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wielu działań niepożądanych. - dr Katarzyna Kowalska, genetyk kliniczny

Wizyta w poradni genetycznej wiąże się również z kompleksową opieką psychologiczną i wsparciem na każdym etapie choroby. Doświadczeni doradcy i psycholodzy pomagają pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z trudnościami natury emocjonalnej związanymi z nowotworem i procesem leczenia.

Podsumowanie

Onkologiczna poradnia genetyczna Szczecin oferuje kompleksową opiekę diagnostyczną i terapeutyczną dla pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik genetycznych i molekularnych, możliwe jest wczesne wykrywanie predyspozycji do nowotworów dziedzicznych, precyzyjna klasyfikacja rodzaju nowotworu oraz opracowanie zindywidualizowanych planów leczenia opartych na profilu genetycznym pacjenta.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów poradni genetyczno onkologicznej Szczecin zapewnia holistyczne podejście do procesu diagnostyki i terapii. Placówka oferuje wsparcie na każdym etapie – od badań przesiewowych, przez leczenie, aż po monitorowanie skuteczności i modyfikację terapii w razie potrzeby. Dzięki temu pacjenci mają większe szanse na wyleczenie przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka działań niepożądanych.

Najczęściej zadawane pytania

Usługi onkologicznej poradni genetycznej są przeznaczone przede wszystkim dla osób z rodzinnym obciążeniem nowotworami oraz tych, u których istnieje zwiększone ryzyko rozwoju określonych typów nowotworów dziedzicznych. Jednak placówka oferuje również diagnostykę genetyczną i molekularną samych guzów nowotworowych w celu dobrania właściwej terapii.

Diagnostyka genetyczna umożliwia wczesne wykrycie predyspozycji do rozwoju nowotworów dziedzicznych i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych. W przypadku potwierdzenia obecności nowotworu pozwala na dobranie zindywidualizowanej terapii celowanej, uwzględniającej profil molekularny konkretnego pacjenta, co zwiększa skuteczność leczenia.

Część badań genetycznych wykonywanych w onkologicznej poradni genetycznej jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programów profilaktycznych lub leczniczych obejmujących określone wskazania. Informację na temat aktualnego zakresu refundacji najlepiej uzyskać bezpośrednio w placówce.

Wizyta zwykle rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego i zebrania historii rodzinnej. Następnie pobierany jest materiał biologiczny, który jest poddawany zaawansowanym analizom genetycznym i molekularnym. Po uzyskaniu wyników, pacjent jest zapraszany na konsultację, podczas której omawiane są dalsze kroki postępowania.

Onkologiczna poradnia genetyczna wykorzystuje najnowocześniejsze metody diagnostyczne o potwierdzonej wysokiej czułości i swoistości. Jednak w niektórych przypadkach może istnieć niewielkie ryzyko uzyskania wyniku fałszywie ujemnego lub pozytywnego. Dlatego wyniki są zawsze interpretowane przez zespół doświadczonych specjalistów.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Wymagania i cele stażu podyplomowego dla lekarzy: Kompleksowy przewodnik
 3. Proces pielęgnowania noworodka - kluczowe informacje
 4. Forum onkologiczne: Gdzie szukać wsparcia i informacji
 5. Wciągnięta błona bębenkowa: Szumy uszne i inne objawy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły