Model pielęgnowania - jakie są różne podejścia i ich znaczenie?

Model pielęgnowania - jakie są różne podejścia i ich znaczenie?
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki29.03.2024 | 10 min.

Model pielęgnowania to koncepcja, która określa sposób, w jaki pielęgniarki powinny zapewniać opiekę pacjentom. Istnieje wiele różnych podejść do modeli pielęgnowania, każde z nich oparte na innych założeniach i teoriach. W tym artykule omówimy kluczowe modele, takie jak model Virginii Henderson, Dorothei Orem, Betty Neuman i Callisty Roy, oraz wyjaśnimy, jak każde z tych podejść może wpłynąć na jakość opieki pielęgniarskiej.

Kluczowe wnioski:
 • Modele pielęgnowania służą jako przewodniki dla pielęgniarek, pomagając im zrozumieć swoje role i obowiązki.
 • Każdy model opiera się na innych teoriach i założeniach dotyczących natury pacjenta i opieki.
 • Niektóre modele koncentrują się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb pacjenta, podczas gdy inne przyjmują bardziej holistyczne podejście.
 • Wybór odpowiedniego modelu zależy od indywidualnych preferencji pielęgniarki oraz specyfiki placówki.
 • Zrozumienie różnych modeli pielęgnowania może pomóc pielęgniarkom świadczyć lepszą, bardziej spersonalizowaną opiekę.

Model pielęgnowania: co to jest i dlaczego jest ważny?

Model pielęgnowania to koncepcyjna struktura, która służy jako przewodnik dla pielęgniarek w zakresie świadczenia wysokiej jakości opieki pacjentom. Określa on sposób, w jaki pielęgniarki powinny postępować, jakie role pełnić i jakie wartości przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Modele te oparte są na teoriach naukowych i koncepcjach filozoficznych, które wyjaśniają naturę pielęgniarstwa, pacjentów i ich relacji.

Posiadanie spójnego modelu pielęgnowania jest niezwykle ważne z kilku powodów. Po pierwsze, zapewnia on spójność i ciągłość opieki, ponieważ wszystkie pielęgniarki w danej placówce działają zgodnie z tymi samymi wytycznymi i wartościami. Po drugie, pomaga on pielęgniarkom zrozumieć ich rolę i obowiązki, a także daje im poczucie celu i kierunku w ich pracy. Po trzecie, modele pielęgnowania promują holistyczne podejście do opieki, które uwzględnia nie tylko fizyczne potrzeby pacjenta, ale także jego emocjonalne, społeczne i duchowe aspekty.

Wartość modeli pielęgnowania

Modele pielęgnowania odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości opieki, ponieważ pomagają pielęgniarkom skoncentrować się na potrzebach pacjenta jako całości, a nie tylko na poszczególnych objawach czy schorzeniach. Ponadto, pomagają one promować partnerskie relacje między pielęgniarkami a pacjentami, w których pacjenci są aktywnymi uczestnikami procesu opieki, a nie tylko biernymi odbiorcami.

Oprócz tego, modele pielęgnowania pomagają w standaryzacji praktyk pielęgniarskich, co ułatwia ocenę skuteczności różnych interwencji oraz ciągłe doskonalenie jakości opieki. Stanowią one również solidną podstawę teoretyczną dla kształcenia przyszłych pielęgniarek, pomagając im zrozumieć fundamentalne zasady i wartości swojego zawodu.

Typy modeli pielęgnowania - podejścia teoretyczne i praktyczne

Istnieje wiele różnych modeli pielęgnowania, które opierają się na różnych teoriach i koncepcjach filozoficznych. Niektóre z nich koncentrują się bardziej na aspektach teoretycznych, podczas gdy inne mają bardziej praktyczne zastosowanie w codziennej opiece nad pacjentami.

Modele teoretyczne, takie jak te opracowane przez Florencję Nightingale, Hildegardę Peplau czy Dorothee Orem, skupiają się na definiowaniu natury pielęgniarstwa, roli pielęgniarki oraz jej relacji z pacjentem. Dostarczają one solidnych fundamentów teoretycznych dla praktyki pielęgniarskiej, pomagając pielęgniarkom zrozumieć filozoficzne i etyczne podstawy ich zawodu.

Z drugiej strony, modele praktyczne, takie jak te opracowane przez Virginię Henderson, Betty Neuman czy Callistę Roy, koncentrują się bardziej na konkretnych aspektach opieki nad pacjentami. Określają one szczegółowe role i obowiązki pielęgniarek, a także dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących planowania, wdrażania i oceny opieki.

Każdy model pielęgnowania ma swoje unikalne cechy i może być odpowiedni w różnych sytuacjach klinicznych. Dlatego ważne jest, aby pielęgniarki były zaznajomione z różnymi modelami i potrafiły dobrać odpowiedni model do potrzeb danego pacjenta lub placówki medycznej.

Wiele współczesnych placówek medycznych łączy elementy różnych modeli pielęgniarskich, tworząc zintegrowane podejście, które uwzględnia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty opieki nad pacjentami.

Czytaj więcej: Operacja Hartmana - na czym polega i kiedy jest wykonywana?

Model pielęgnowania Virginia Henderson - cel i założenia

Jednym z najstarszych i najbardziej wpływowych modeli pielęgnowania jest model opracowany przez Virginię Henderson w latach 50-tych XX wieku. Zgodnie z tym modelem, głównym celem pielęgniarstwa jest pomaganie zdrowym i chorym ludziom w wykonywaniu czynności przyczyniających się do zdrowia, powrotu do zdrowia lub spokojnej śmierci.

Henderson zdefiniowała 14 podstawowych potrzeb człowieka, takich jak oddychanie, odżywianie, higiena osobista czy komunikacja, które pielęgniarki powinny pomagać zaspokajać swoim pacjentom. Jej model zakłada, że pacjenci mają naturalne zdolności do samoopieki, ale w przypadku choroby lub niepełnosprawności mogą wymagać pomocy pielęgniarki w zaspokajaniu tych podstawowych potrzeb.

Kluczowe założenia modelu Henderson

Zgodnie z modelem Virginii Henderson, pielęgniarki powinny:

 • Pomagać pacjentom odzyskać niezależność w zakresie samoopieki
 • Zapewniać opiekę skoncentrowaną na podstawowych potrzebach pacjenta
 • Promować zdrowie i zapobiegać chorobom poprzez edukację pacjentów
 • Traktować pacjenta jako całość - zarówno w aspekcie fizycznym, jak i emocjonalnym oraz duchowym

Model Henderson pozostaje jednym z najbardziej rozpowszechnionych i wpływowych modeli pielęgniarskich na świecie, stanowiąc solidną podstawę dla wielu współczesnych praktyk pielęgniarskich.

Cykl życia pielęgniarki w modelu Dorothea Orem

Zdjęcie Model pielęgnowania - jakie są różne podejścia i ich znaczenie?

Innym ważnym modelem pielęgnowania jest model opracowany przez Dorothee Orem w latach 70-tych XX wieku. Orem skoncentrowała się na koncepcji samoopieki, definiując ją jako "praktyki wykonywane przez osobę w swoim własnym interesie, w celu utrzymania życia, zdrowia i dobrego samopoczucia".

Najczęstsze pytania

Modele pielęgnowania są niezbędne, ponieważ stanowią koncepcyjną podstawę dla praktyki pielęgniarskiej. Pomagają one pielęgniarkom zrozumieć ich role, obowiązki i wartości, a także zapewniają spójność i ciągłość opieki nad pacjentami. Dzięki nim pielęgniarki mogą świadczyć wysokiej jakości, skoncentrowaną na pacjencie opiekę.

Jedne z najbardziej wpływowych i powszechnie stosowanych modeli to model Virginii Henderson, Dorothei Orem, Betty Neuman oraz Callistry Roy. Każdy z nich ma swoje unikalne założenia i podejścia, dlatego są wykorzystywane w różnych sytuacjach klinicznych.

Choć modele pielęgnowania są niezwykle cenne, to niektórzy krytycy twierdzą, że mogą one prowadzić do nadmiernej standaryzacji opieki i pomijania indywidualnych potrzeb pacjentów. Dlatego ważne jest, aby pielęgniarki były w stanie dostosować model do konkretnej sytuacji.

Wybór właściwego modelu pielęgnowania zależy od wielu czynników, takich jak preferencje pielęgniarki, specyfika placówki medycznej oraz rodzaj opieki, jaki jest potrzebny danemu pacjentowi. Często placówki łączą elementy różnych modeli, tworząc zintegrowane, skoncentrowane na pacjencie podejście.

Modele pielęgnowania, podobnie jak sama dyscyplina pielęgniarstwa, podlegają ciągłej ewolucji w odpowiedzi na nowe odkrycia naukowe, trendy społeczne i zmieniające się potrzeby pacjentów. Dlatego pielęgniarki powinny stale aktualizować swoją wiedzę i dostosowywać praktyki do najnowszych modeli i wytycznych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Skład mleka krowiego: Kluczowe składniki w tabeli. Poznaj wszystkie
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Magnez - Jaka jest zalecana dzienna dawka dla zdrowia?
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły