Klebsiella pneumoniae MBL: groźna bakteria w szpitalach. Jak chronić?

Klebsiella pneumoniae MBL: groźna bakteria w szpitalach. Jak chronić?
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki28.06.2024 | 9 min.

Klebsiella pneumoniae MBL to niebezpieczna bakteria, która stała się poważnym zagrożeniem w środowisku szpitalnym. Ten oporny na wiele antybiotyków patogen może powodować trudne do leczenia infekcje, szczególnie u osób o obniżonej odporności. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej groźnej bakterii, jej wpływowi na pacjentów i personel medyczny, oraz omówimy skuteczne metody zapobiegania i kontroli zakażeń w placówkach ochrony zdrowia.

Kluczowe wnioski:
 • K. pneumoniae MBL jest odporna na większość dostępnych antybiotyków, co utrudnia leczenie.
 • Bakteria ta stanowi szczególne zagrożenie dla pacjentów z osłabionym układem odpornościowym.
 • Przestrzeganie zasad higieny rąk to kluczowy element zapobiegania rozprzestrzenianiu się patogenu.
 • Szybka diagnostyka i izolacja zakażonych pacjentów są niezbędne do kontroli infekcji.
 • Edukacja personelu medycznego i pacjentów odgrywa ważną rolę w walce z K. pneumoniae MBL.

Czym jest Klebsiella pneumoniae MBL? Charakterystyka bakterii

Klebsiella pneumoniae MBL to szczególnie niebezpieczny szczep bakterii, który budzi coraz większe obawy w środowisku medycznym. MBL w nazwie oznacza metalo-beta-laktamazy, enzymy nadające bakterii oporność na wiele antybiotyków. Ta cecha sprawia, że Klebsiella pneumoniae MBL jest trudna do zwalczenia i stanowi poważne zagrożenie dla pacjentów.

Bakteria ta należy do rodziny Enterobacteriaceae i naturalnie występuje w układzie pokarmowym człowieka. Jednak gdy przedostanie się do innych części ciała, może wywołać poważne infekcje. Klebsiella pneumoniae MBL jest szczególnie niebezpieczna ze względu na swoją oporność na karbapenemy - antybiotyki często stosowane jako "ostatnia deska ratunku" w leczeniu ciężkich infekcji.

Warto zaznaczyć, że Klebsiella pneumoniae MBL różni się od Klebsiella pneumoniae ESBL. Podczas gdy oba szczepy są oporne na wiele antybiotyków, MBL posiada szerszy zakres oporności. Klebsiella pneumoniae ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) jest odporna na penicyliny i cefalosporyny, ale zwykle pozostaje wrażliwa na karbapenemy.

Charakterystyczną cechą Klebsiella pneumoniae MBL jest jej zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się w środowisku szpitalnym. Bakteria ta może przetrwać na powierzchniach nieożywionych przez długi czas, co ułatwia jej przenoszenie między pacjentami i personelem medycznym. To sprawia, że kontrola zakażeń staje się prawdziwym wyzwaniem dla placówek ochrony zdrowia.

Klebsiella pneumoniae MBL w szpitalach: Skala zagrożenia

Skala zagrożenia związanego z Klebsiella pneumoniae MBL w środowisku szpitalnym jest znacząca i stale rośnie. Bakteria ta stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla pacjentów o obniżonej odporności, osób starszych oraz tych poddawanych inwazyjnym zabiegom medycznym. Zwiększone ryzyko infekcji dotyczy zwłaszcza oddziałów intensywnej terapii, chirurgii oraz onkologii.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, zakażenia szpitalne wywołane przez oporne na antybiotyki bakterie, takie jak Klebsiella pneumoniae MBL, dotykają miliony pacjentów rocznie na całym świecie. W Polsce problem ten również przybiera na sile, choć dokładne statystyki są trudne do ustalenia ze względu na różnice w systemach raportowania między placówkami.

Obecność Klebsiella pneumoniae MBL w szpitalu może prowadzić do przedłużonych pobytów pacjentów, zwiększonych kosztów leczenia, a w skrajnych przypadkach - do zgonów. Bakteria ta może wywoływać różnorodne infekcje, od zapalenia płuc, przez zakażenia układu moczowego, aż po posocznicę, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Warto podkreślić, że zagrożenie ze strony Klebsiella pneumoniae MBL nie ogranicza się tylko do pacjentów. Personel medyczny również jest narażony na kolonizację tą bakterią, co może prowadzić do jej dalszego rozprzestrzeniania się w placówce. Dlatego tak ważne jest wdrażanie kompleksowych strategii zapobiegania i kontroli zakażeń we wszystkich obszarach szpitala.

Czytaj więcej: Przeszczep łąkotki - informacje o zabiegu i rekonwalescencji

Objawy zakażenia Klebsiella pneumoniae MBL u pacjentów

Objawy zakażenia Klebsiella pneumoniae MBL mogą być różnorodne i zależą od miejsca infekcji w organizmie. Najczęściej bakteria ta atakuje układ oddechowy, powodując zapalenie płuc. W takim przypadku pacjent może doświadczać gorączki, kaszlu (często z odkrztuszaniem gęstej, krwistej plwociny), duszności i bólu w klatce piersiowej.

Jeśli Klebsiella pneumoniae MBL zainfekuje układ moczowy, pacjent może odczuwać częste parcie na mocz, ból lub pieczenie podczas oddawania moczu, a także zauważyć zmętnienie moczu lub obecność krwi w nim. W przypadku zakażenia ran pooperacyjnych, można zaobserwować zaczerwienienie, obrzęk, ból i wyciek ropy z miejsca infekcji.

Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy Klebsiella pneumoniae MBL przedostanie się do krwiobiegu, powodując sepsę. Objawy sepsy obejmują wysoką gorączkę, dreszcze, przyspieszone tętno i oddech, a także spadek ciśnienia krwi. W skrajnych przypadkach może dojść do wstrząsu septycznego, który jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Warto zaznaczyć, że objawy zakażenia Klebsiella pneumoniae MBL mogą być podobne do tych wywoływanych przez inne bakterie. Dlatego tak ważna jest szybka i dokładna diagnostyka, która pozwoli na identyfikację czynnika chorobotwórczego i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

 • Zapalenie płuc: gorączka, kaszel z odkrztuszaniem, duszność, ból w klatce piersiowej
 • Zakażenie układu moczowego: częste parcie na mocz, ból przy oddawaniu moczu, zmętnienie moczu
 • Zakażenie ran: zaczerwienienie, obrzęk, ból, wyciek ropy
 • Sepsa: wysoka gorączka, dreszcze, przyspieszone tętno i oddech, spadek ciśnienia krwi

Metody diagnostyki Klebsiella pneumoniae MBL w placówkach

Diagnostyka zakażeń wywołanych przez Klebsiella pneumoniae MBL wymaga specjalistycznych metod laboratoryjnych. Pierwszym krokiem jest pobranie odpowiednich próbek od pacjenta - może to być krew, mocz, plwocina lub wymaz z rany, w zależności od miejsca infekcji. Próbki te są następnie poddawane badaniom mikrobiologicznym.

Hodowla bakteryjna jest podstawową metodą diagnostyczną. Pozwala ona nie tylko na identyfikację Klebsiella pneumoniae, ale także na przeprowadzenie testów wrażliwości na antybiotyki. W przypadku podejrzenia szczepu MBL, stosuje się specjalne testy fenotypowe, takie jak test z EDTA, który pozwala wykryć obecność metalo-beta-laktamaz.

Coraz częściej w diagnostyce Klebsiella pneumoniae MBL wykorzystuje się również metody molekularne, takie jak PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy). Techniki te umożliwiają szybką i dokładną identyfikację genów odpowiedzialnych za produkcję enzymów MBL. Dzięki temu możliwe jest potwierdzenie obecności szczepu MBL w ciągu kilku godzin, co jest kluczowe dla szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Warto podkreślić, że diagnostyka Klebsiella pneumoniae MBL powinna być przeprowadzana nie tylko u pacjentów z objawami infekcji, ale także w ramach badań przesiewowych. Regularne badania pacjentów z grup ryzyka oraz personelu medycznego pozwalają na wczesne wykrycie kolonizacji i podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się bakterii w placówce.

Strategie zapobiegania rozprzestrzenianiu Klebsiella pneumoniae MBL

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Klebsiella pneumoniae MBL w środowisku szpitalnym wymaga kompleksowego podejścia. Kluczową rolę odgrywa higiena rąk personelu medycznego. Regularne i prawidłowe mycie rąk, a także stosowanie środków dezynfekujących przed i po kontakcie z pacjentem, znacząco ogranicza ryzyko przeniesienia bakterii.

Izolacja pacjentów zakażonych lub skolonizowanych Klebsiella pneumoniae MBL jest kolejnym ważnym elementem strategii zapobiegawczej. Pacjenci ci powinni być umieszczani w osobnych salach lub kohortowani, czyli grupowani z innymi pacjentami zakażonymi tym samym patogenem. Personel medyczny powinien stosować odpowiednie środki ochrony osobistej podczas opieki nad tymi pacjentami.

Regularna dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego jest niezbędna do eliminacji Klebsiella pneumoniae MBL ze środowiska szpitalnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na często dotykane powierzchnie, takie jak klamki, poręcze łóżek czy przyciski alarmowe. Ważne jest stosowanie środków dezynfekujących o udowodnionej skuteczności przeciwko bakteriom opornym na antybiotyki.

Edukacja personelu medycznego i pacjentów odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Klebsiella pneumoniae MBL. Regularne szkolenia dla pracowników na temat zasad higieny i kontroli zakażeń, a także informowanie pacjentów o znaczeniu higieny rąk i przestrzegania zaleceń izolacji, mogą znacząco przyczynić się do ograniczenia transmisji bakterii.

 • Higiena rąk: regularne mycie i dezynfekcja przed i po kontakcie z pacjentem
 • Izolacja pacjentów zakażonych lub skolonizowanych
 • Stosowanie środków ochrony osobistej przez personel medyczny
 • Regularna dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego
 • Edukacja personelu i pacjentów w zakresie kontroli zakażeń

Leczenie infekcji wywołanych przez Klebsiella pneumoniae MBL

Leczenie infekcji wywołanych przez Klebsiella pneumoniae MBL stanowi poważne wyzwanie ze względu na oporność bakterii na większość dostępnych antybiotyków. Wybór odpowiedniej terapii musi być oparty na wynikach testów wrażliwości na antybiotyki. W wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie kombinacji kilku antybiotyków, aby zwiększyć skuteczność leczenia.

Jednym z nielicznych antybiotyków, które mogą być skuteczne przeciwko Klebsiella pneumoniae MBL, jest kolistyna. Jest to antybiotyk z grupy polimyksyn, który był rzadko stosowany ze względu na potencjalną toksyczność, ale obecnie przeżywa swój renesans w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie oporne na wiele leków. Często stosuje się go w połączeniu z innymi antybiotykami, takimi jak tygecyklina czy meropenem.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy ciężkich infekcjach, stosuje się nowe antybiotyki, takie jak ceftazydym/awibaktam czy meropenem/waborbaktam. Te kombinacje antybiotyków beta-laktamowych z inhibitorami beta-laktamaz mogą być skuteczne przeciwko niektórym szczepom Klebsiella pneumoniae MBL, choć ich skuteczność może się różnić w zależności od konkretnego mechanizmu oporności.

Warto podkreślić, że leczenie infekcji wywołanych przez Klebsiella pneumoniae MBL wymaga nie tylko odpowiedniej antybiotykoterapii, ale także kompleksowej opieki medycznej. W przypadku ciężkich infekcji, takich jak sepsa, konieczne może być leczenie na oddziale intensywnej terapii, wspomaganie oddychania czy stosowanie leków podtrzymujących funkcje życiowe. Kluczowe jest również monitorowanie stanu pacjenta i szybkie reagowanie na wszelkie zmiany w jego kondycji.

Podsumowanie

Klebsiella pneumoniae MBL stanowi poważne zagrożenie w środowisku szpitalnym. Ta oporna na wiele antybiotyków bakteria może wywoływać trudne do leczenia infekcje, szczególnie u osób o obniżonej odporności. W przeciwieństwie do Klebsiella pneumoniae ESBL, szczepy MBL są odporne nawet na karbapenemy, co znacznie utrudnia terapię.

Skuteczna walka z Klebsiella pneumoniae MBL wymaga kompleksowego podejścia. Kluczowe jest przestrzeganie zasad higieny, izolacja zakażonych pacjentów oraz stosowanie odpowiednich metod diagnostycznych. Leczenie infekcji często wymaga kombinacji antybiotyków i ścisłego monitorowania stanu pacjenta. Edukacja personelu i pacjentów odgrywa istotną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tej groźnej bakterii.

Najczęstsze pytania

Klebsiella pneumoniae MBL jest oporna na większość antybiotyków, w tym karbapenemy, ale nie na wszystkie. Istnieją pewne opcje leczenia, takie jak kolistyna czy nowsze kombinacje antybiotyków. Wybór terapii zależy od wyników testów wrażliwości na antybiotyki i musi być dostosowany indywidualnie do każdego przypadku.

Zakażenie Klebsiella pneumoniae MBL najczęściej występuje w środowisku szpitalnym. Można się nią zarazić poprzez kontakt z zakażonymi powierzchniami, sprzętem medycznym lub od innych pacjentów. Osoby z osłabionym układem odpornościowym są szczególnie narażone. Kluczowe jest przestrzeganie zasad higieny, zwłaszcza mycia rąk.

Objawy zakażenia Klebsiella pneumoniae MBL zależą od miejsca infekcji. Przy zapaleniu płuc mogą wystąpić gorączka, kaszel i duszność. Zakażenie układu moczowego może objawiać się częstym parciem na mocz i bólem. W przypadku sepsy występuje wysoka gorączka, przyspieszone tętno i oddech. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Tak, istnieją skuteczne środki zapobiegawcze. Najważniejsze to przestrzeganie zasad higieny rąk, izolacja zakażonych pacjentów, regularna dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego. Ważna jest też edukacja personelu i pacjentów na temat zagrożeń i sposobów zapobiegania zakażeniom. Stosowanie tych środków znacząco ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii.

Czas leczenia zakażenia Klebsiella pneumoniae MBL zależy od ciężkości infekcji i odpowiedzi organizmu na leczenie. Może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Terapia wymaga często długotrwałego stosowania kombinacji antybiotyków i ścisłego monitorowania stanu pacjenta. Kluczowe jest dokończenie pełnego kursu leczenia, nawet po ustąpieniu objawów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Dlaczego dziecko ma silny ból brzucha? Oto możliwe przyczyny
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Liszaj w jamie ustnej - Przyczyny, objawy i leczenie zmian
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły