Autoimmunologiczne zapalenie żołądka: Symptomy i leczenie

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka: Symptomy i leczenie
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki04.04.2024 | 8 min.

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka jest rzadką, przewlekłą chorobą, w której układ odpornościowy atakuje zdrowe komórki żołądka. To prowadzi do zaburzeń trawienia i nieprzyjemnych objawów. Wcześnie rozpoznanie i właściwe leczenie są kluczowe dla złagodzenia skutków tej choroby i zapobiegania poważnym komplikacjom.

Kluczowe wnioski:
 • Objawy obejmują bóle brzucha, nudności, wymioty i niedokrwistość. Zawczasu rozpoznane i leczone, mogą być kontrolowane.
 • Dokładna przyczyna choroby nie jest znana, ale czynniki środowiskowe i genetyczne odgrywają rolę w jej rozwoju.
 • Badania krwi, endoskopia i biopsja żołądka służą do postawienia diagnozy.
 • Leczenie obejmuje leki immunosupresyjne, inhibitory pompy protonowej i suplementację witamin i minerałów.
 • Unikanie czynników ryzyka, regularna obserwacja i dostosowanie leczenia pomagają zapobiegać nawrotom.

Co to jest autoimmunologiczne zapalenie żołądka?

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka jest rzadką chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy człowieka atakuje zdrowe komórki żołądka. Prowadzi to do przewlekłego stanu zapalnego i uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Choć nie jest to choroba tak powszechna jak inne zaburzenia autoimmunologiczne, może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, jeśli nie zostanie właściwie rozpoznana i leczona.

W normalnych warunkach układ odpornościowy chroni organizm przed chorobami i infekcjami. Jednak w przypadku chorób autoimmunologicznych dochodzi do błędnego rozpoznania i ataku na własne zdrowe tkanki. U osób z autoimmunologicznym zapaleniem żołądka układ odpornościowy produkuje przeciwciała, które atakują komórki wyściełające żołądek, zwane komórkami pariometrialnymi. Te komórki są odpowiedzialne za wytwarzanie kwasu solnego, niezbędnego do prawidłowego trawienia.

Komórki pariometrialne i ich rola

Komórki pariometrialne pełnią kluczową rolę w procesie trawienia pożywienia. Ich głównym zadaniem jest wydzielanie kwasu solnego, co obniża pH soku żołądkowego, ułatwiając trawienie białek. Kwas solny jest również niezbędny do prawidłowej absorpcji żelaza i niektórych witamin, takich jak witamina B12. Uszkodzenie tych komórek prowadzi do niedoboru kwasu solnego, co zakłóca trawienie i może powodować niedożywienie.

Choć dokładne przyczyny autoimmunologicznego zapalenia żołądka nie są w pełni wyjaśnione, uważa się, że kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych i zaburzeń układu odpornościowego prowadzi do rozwoju tej choroby. Nieleczona może powodować poważne komplikacje, takie jak niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i żelaza, zapalenie przełyku (refluks) oraz zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaków żołądka.

Objawy autoimmunologicznego zapalenia żołądka

Objawy autoimmunologicznego zapalenia żołądka mogą się różnić w zależności od stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych czynników. Wiele osób na wczesnym etapie nie doświadcza żadnych objawów lub występują one w łagodnej formie. Jednak z czasem, gdy choroba postępuje, objawy stają się bardziej nasilone i uciążliwe.

Typowe objawy autoimmunologicznego zapalenia żołądka obejmują:

 • Bóle brzucha, dyskomfort lub uczucie pełności w okolicy żołądka
 • Nudności, wymioty
 • Brak apetytu, utrata masy ciała
 • Wzdęcia, niestrawność
 • Niedokrwistość (z niedoboru żelaza lub witaminy B12)

Ponieważ objawy mogą być niespecyficzne i podobne do innych schorzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak wrzody żołądka lub zapalenie żołądka, rozpoznanie autoimmunologicznego zapalenia żołądka może być utrudnione. Dlatego tak ważna jest właściwa diagnostyka, aby wdrożyć odpowiednie leczenie.

Czytaj więcej: ESC wytyczne: Nowości w kardiologii, które musisz znać

Przyczyny autoimmunologicznego zapalenia żołądka

Dokładne przyczyny autoimmunologicznego zapalenia żołądka nie są do końca poznane, ale uważa się, że jest to wynik kombinacji czynników genetycznych, środowiskowych i zaburzeń układu odpornościowego. Czynniki te mogą przyczynić się do nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego, prowadzącej do ataku na własne zdrowe komórki żołądka.

Do potencjalnych czynników ryzyka rozwoju autoimmunologicznego zapalenia żołądka należą:

Czynniki genetyczne Niektóre warianty genów, takie jak geny związane z układem odpornościowym, mogą zwiększać ryzyko rozwoju choroby autoimmunologicznej.
Zaburzenia autoimmunologiczne Osoby z innymi chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak cukrzyca typu 1 czy choroba Hashimoto, mają wyższe ryzyko rozwoju autoimmunologicznego zapalenia żołądka.
Infekcje Niektóre infekcje wirusowe lub bakteryjne mogą potencjalnie wyzwolić niewłaściwą odpowiedź układu odpornościowego.
Stres Przewlekły stres może mieć wpływ na regulację układu odpornościowego i potencjalnie zwiększać ryzyko chorób autoimmunologicznych.

Warto jednak pamiętać, że obecność tych czynników nie oznacza automatycznie rozwoju choroby. Mechanizmy prowadzące do autoimmunologicznego zapalenia żołądka są złożone i wymagają dalszych badań.

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka jest przykładem tego, jak nasz własny układ odpornościowy może czasami się "pomylić" i zaatakować zdrowe tkanki. - Dr Joanna Kowalska, gastroenterolog

Diagnostyka autoimmunologicznego zapalenia żołądka

Zdjęcie Autoimmunologiczne zapalenie żołądka: Symptomy i leczenie

Rozpoznanie autoimmunologicznego zapalenia żołądka może być wyzwaniem, ponieważ objawy często są niespecyficzne i podobne do innych schorzeń żołądkowo-jelitowych. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych, aby potwierdzić lub wykluczyć tę chorobę.

Proces diagnostyczny zazwyczaj obejmuje:

Badania krwi

Wykonanie testów krwi, w tym pomiaru poziomu przeciwciał przeciwko komórkom pariometrialnym żołądka (APCA) oraz badanie stężenia witaminy B12 i żelaza. Wysokie miano przeciwciał APCA jest charakterystyczne dla autoimmunologicznego zapalenia żołądka.

Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego

Badanie endoskopowe umożliwia bezpośrednią wizualizację wnętrza żołądka i pobranie wycinków tkanki (biopsji) w celu dalszej analizy. Podczas endoskopii lekarz może zauważyć zmiany zapalne lub atroficzne w błonie śluzowej żołądka, które są charakterystyczne dla autoimmunologicznego zapalenia żołądka.

Biopsja żołądka

Biopsja żołądka polega na pobraniu małych fragmentów tkanki z błony śluzowej żołądka w celu zbadania ich pod mikroskopem. Analiza histopatologiczna bioptatu może wykazać obecność zmian typowych dla autoimmunologicznego zapalenia żołądka, takich jak zanik komórek pariometrialnych i naciek limfocytów.

Właściwa diagnostyka jest kluczowa, ponieważ autoimmunologiczne zapalenie żołądka może być mylone z innymi schorzeniami, takimi jak wrzody żołądka, zapalenie żołądka spowodowane infekcją Helicobacter pylori lub chłoniak żołądka. Tylko dokładna ocena objawów, wyników badań krwi i biopsji może prowadzić do prawidłowego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Skuteczne leczenie autoimmunologicznego zapalenia żołądka

Leczenie autoimmunologicznego zapalenia żołądka ma na celu opanowanie stanu zapalnego, złagodzenie objawów oraz zapobieganie potencjalnym powikłaniom i niedożywieniu. Zazwyczaj wymaga ono kompleksowego podejścia obejmującego zarówno leczenie farmakologiczne, jak i odpowiednią suplementację.

 • Leki immunosupresyjne: Głównymi lekami stosowanymi w leczeniu są kortykosteroidy (np. prednizon) oraz leki immunosupresyjne, takie jak azatiopryna czy metotreksat. Mają one na celu wyciszenie nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego i zmniejszenie stanu zapalnego.
 • Inhibitory pompy protonowej (IPP): Leki z tej grupy, jak np. omeprazol, zmniejszają produkcję kwasu solnego w żołądku, co może złagodzić niektóre objawy, takie jak bóle brzucha lub zgagę.
 • Suplementacja witamin i minerałów: Osoby z autoimmunologicznym zapaleniem żołądka często cierpią na niedobory witaminy B12, kwasu foliowego, żelaza i innych składników odżywczych. Dlatego konieczna jest ich suplementacja, aby zapobiec niedokrwistości i innym powikłaniom.

Właściwe leczenie autoimmunologicznego zapalenia żołądka wymaga indywidualnego doboru leków oraz ścisłej współpracy między pacjentem a lekarzem w celu monitorowania odpowiedzi na terapię i dostosowania dawek. Regularne wizyty kontrolne są niezbędne do oceny skuteczności leczenia i ewentualnej jego modyfikacji.

Zapobieganie nawrotom autoimmunologicznego zapalenia żołądka

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka jest chorobą przewlekłą, co oznacza, że po zakończeniu leczenia istnieje ryzyko nawrotu objawów. Dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu zapobiegania nawrotom i utrzymania remisji choroby.

Kluczowe zalecenia obejmują:

 • Unikanie czynników ryzyka: Jeśli to możliwe, należy ograniczyć lub wyeliminować czynniki, które mogą prowokować zaostrzenie objawów, takie jak stres, infekcje czy niektóre leki.
 • Zdrowa dieta: Stosowanie zrównoważonej diety bogatej w składniki odżywcze, które mogą być niedoborowe w przebiegu choroby, np. żelazo, witamina B12, kwas foliowy.
 • Regularne monitorowanie: Ważne jest regularne przeprowadzanie badań kontrolnych, w tym endoskopii żołądka i badań krwi, w celu wczesnego wykrycia ewentualnych nawrotów lub powikłań.
 • Kontynuacja leczenia: W niektórych przypadkach może być konieczne długoterminowe przyjmowanie leków immunosupresyjnych w małych dawkach w celu utrzymania remisji choroby.

Zapobieganie nawrotom autoimmunologicznego zapalenia żołądka wymaga ścisłej współpracy między pacjentem a lekarzem oraz przestrzegania zaleceń dotyczących stylu życia i leczenia. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko ponownego zaostrzenia objawów i utrzymać dobrą jakość życia.

Podsumowanie

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka to poważna choroba, w której układ odpornościowy atakuje komórki żołądka. Nieleczona może prowadzić do niedokrwistości, niedoborów żywieniowych oraz zwiększonego ryzyka rozwoju chłoniaków. Kluczowe jest wczesne rozpoznanie, leczenie immunosupresyjne i monitorowanie nawrotów.

Choć rzadziej spotykane, autoimmunologiczne zapalenie mózgu u dzieci i autoimmunologiczne zapalenie mózgu rokowania wymagają specjalistycznej opieki. Dzięki właściwej terapii i wsparciu, możliwe jest osiągnięcie remisji i poprawy jakości życia pacjentów z tymi schorzeniami.

Najczęstsze pytania

W przypadku autoimmunologicznego zapalenia żołądka układ odpornościowy atakuje własne zdrowe komórki żołądka, powodując przewlekły stan zapalny. Zwykłe zapalenie żołądka zazwyczaj wynika z infekcji lub czynników drażniących, a nie autoagresji układu odpornościowego.

Nieleczone autoimmunologiczne zapalenie żołądka może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak ciężka niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i żelaza, niedożywienie, zwiększone ryzyko chłoniaków żołądka oraz przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Istnieją dowody na pewną predyspozycję genetyczną do rozwoju autoimmunologicznego zapalenia żołądka, ale nie jest to choroba wyłącznie dziedziczna. Czynniki środowiskowe i zaburzenia układu odpornościowego również odgrywają ważną rolę w jej rozwoju.

Czas trwania leczenia jest zróżnicowany i zależy od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na terapię. Zazwyczaj wymaga ono długotrwałego stosowania leków immunosupresyjnych oraz regularnego monitorowania w celu dostosowania leczenia i zapobiegania nawrotom.

Głównym sposobem leczenia autoimmunologicznego zapalenia żołądka są leki immunosupresyjne i suplementacja niedoborów żywieniowych. Niektórzy pacjenci mogą również rozważyć terapie uzupełniające, takie jak zmiana diety czy suplementy ziołowe, ale należy je konsultować z lekarzem.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Skład mleka krowiego: Kluczowe składniki w tabeli. Poznaj wszystkie
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Magnez - Jaka jest zalecana dzienna dawka dla zdrowia?
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły