ADHD a mózg - Jak zaburzenie wpływa na jego funkcjonowanie?

ADHD a mózg - Jak zaburzenie wpływa na jego funkcjonowanie?
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki07.06.2024 | 6 min.

Osoby z ADHD często borykają się z wyzwaniami w codziennym funkcjonowaniu z powodu zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwości i impulsywności. Choć ADHD występuje już w dzieciństwie, skutki tej neurobehawioralnej przypadłości mogą utrzymywać się w życiu dorosłym. Jak zatem ADHD wpływa na pracę mózgu? Zastanówmy się, jakie następstwa niesie to zaburzenie dla struktur i funkcji mózgu.

Kluczowe wnioski:
 • ADHD wiąże się ze zmianami w budowie i funkcjonowaniu różnych obszarów mózgu.
 • Osoby z ADHD mają problemy z funkcjami wykonawczymi, takimi jak planowanie i hamowanie reakcji.
 • Zaburzenie może prowadzić do deficytów w zakresie koncentracji uwagi i pamięci roboczej.
 • ADHD często współwystępuje z innymi zaburzeniami, co komplikuje obraz kliniczny.
 • Leczenie ADHD za pomocą terapii behawioralnej i leków może pomóc w lepszym funkcjonowaniu mózgu.

Osoby z ADHD mają zmiany w morfologii mózgu - jaki to wpływ?

Osoby z ADHD często doświadczają zmian w budowie i funkcjonowaniu różnych obszarów mózgu. Badania z zakresu neuroobrazowania wykazały, że u osób z tym zaburzeniem występują różnice w objętości i aktywności określonych struktur mózgowych. Jakie są konsekwencje tych zmian?

Po pierwsze, zmniejszona objętość istoty szarej w korze przedczołowej, która odpowiada za funkcje wykonawcze, takie jak planowanie, organizacja i hamowanie reakcji, wiąże się z charakterystycznymi dla ADHD trudnościami w tych obszarach. Ponadto, zmiany w funkcjonowaniu układu nagrody i motywacji, związanego z jądrem półleżącym i ciałem migdałowatym, mogą przyczyniać się do problemów z koncentracją uwagi i impulsywności.

Oprócz tego, mózg osób z ADHD może wykazywać nieprawidłowości w połączeniach między różnymi obszarami, co zakłóca przepływ informacji i integrację procesów poznawczych. Zaburzona jest także aktywność w regionach odpowiedzialnych za uwagę i pamięć roboczą, takich jak okolica ciemieniowa i zakręt czołowy środkowy.

Warto jednak pamiętać, że zmiany strukturalne i funkcjonalne w mózgu nie są specyficzne tylko dla ADHD, lecz mogą także występować w innych zaburzeniach neurologicznych i psychicznych. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście diagnostyczne i terapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby każdej osoby.

Objawy ADHD - trudności z koncentracją u osób z ADHD

Jednym z kluczowych objawów ADHD są trudności z koncentracją uwagi, które znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie osób z tym zaburzeniem. Przyczyny tych problemów mają podłoże neurobiologiczne i wiążą się ze zmianami w budowie i aktywności różnych obszarów mózgu.

Deficyty w zakresie koncentracji uwagi u osób z ADHD mogą wynikać z nieprawidłowej aktywności w korze przedczołowej, która odpowiada za funkcje wykonawcze, takie jak utrzymanie uwagi i hamowanie bodźców rozpraszających. Ponadto, zmiany w układzie nagrody i motywacji, związanym z jądrem półleżącym i ciałem migdałowatym, mogą utrudniać skupienie się na zadaniach postrzeganych jako mało atrakcyjne lub nudne.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do zaburzeń koncentracji u osób z ADHD są nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu czuwania i uwagi, który obejmuje struktury takie jak formacja siatkowata, wzgórze i okolice ciemieniowe. Te obszary mózgu odpowiedzialne są za utrzymanie stanu czuwania, selekcję bodźców i przełączanie uwagi między różnymi zadaniami.

Warto również wspomnieć o roli pamięci roboczej, która umożliwia tymczasowe przechowywanie i manipulowanie informacjami niezbędnymi do wykonywania zadań wymagających koncentracji. U osób z ADHD często występują deficyty w tym obszarze, co dodatkowo utrudnia im skupienie uwagi.

 • Trudności z koncentracją u osób z ADHD są spowodowane zmianami w kilku kluczowych obszarach mózgu, takich jak kora przedczołowa, układ nagrody i motywacji, układ czuwania i uwagi oraz pamięć robocza.
 • Objawy te wynikają z nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu tych struktur mózgowych, które odgrywają istotną rolę w procesach uwagi i koncentracji.

Czytaj więcej: Skala HAS-BLED - Ocena ryzyka krwawienia u pacjentów z migotaniem

Dlaczego osoby z ADHD mają problemy z samoopanowaniem?

Osoby z ADHD często borykają się z trudnościami w zakresie hamowania impulsywnych zachowań i opanowywania emocji. Te problemy z samokontr olą mają swoje podłoże w zmianach w budowie i funkcjonowaniu określonych obszarów mózgu, odpowiedzialnych za funkcje wykonawcze i regulację emocjonalną.

Kluczową rolę odgrywa tutaj kora przedczołowa, zwłaszcza jej grzbietowo-boczne części. To właśnie w tych okolicach mózgu zachodzą procesy hamowania niepożądanych reakcji, kontroli impulsów i planowania działań. U osób z ADHD często obserwuje się zmniejszoną objętość i aktywność tych obszarów, co może prowadzić do problemów z samoopanowaniem.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest nieprawidłowe funkcjonowanie układu nagrody i motywacji, obejmującego struktury takie jak jądro półleżące, ciało migdałowate i okolice wzgórza. Zaburzenia w tym systemie mogą powodować zwiększoną wrażliwość na bodźce nagradzające i trudności w odraczaniu gratyfikacji, co w konsekwencji prowadzi do impulsywnych zachowań.

Ponadto, u osób z ADHD często występują deficyty w regulacji emocjonalnej, co wiąże się z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu kory przedczołowej, hipokampa i ciała migdałowatego. Te struktury mózgowe odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu i kontrolowaniu emocji, a ich zaburzenia mogą skutkować trudnościami w opanowywaniu gwałtownych reakcji emocjonalnych.

Jak ADHD wpływa na funkcje wykonawcze mózgu?

Zdjęcie ADHD a mózg - Jak zaburzenie wpływa na jego funkcjonowanie?

Osoby z ADHD często doświadczają trudności w zakresie funkcji wykonawczych, które są niezbędne do planowania, organizacji i skutecznego wykonywania zadań. Deficyty te mają swoje podłoże w zmianach w budowie i funkcjonowaniu określonych obszarów mózgu, zwłaszcza kory przedczołowej.

Kora przedczołowa, a w szczególności jej grzbietowo-boczne części, odgrywa kluczową rolę w procesach kontroli poznawczej, takich jak planowanie, organizacja, hamowanie impulsów i elastyczność poznawcza. U osób z ADHD często obserwuje się zmniejszoną objętość i aktywność tych obszarów, co może prowadzić do problemów z funkcjami wykonawczymi.

Podsumowanie

Jak widać, ADHD to zaburzenie, które ma swoje odzwierciedlenie w budowie i funkcjonowaniu mózgu osoby z ADHD. Zmiany morfologiczne i funkcjonalne dotyczą kluczowych obszarów odpowiedzialnych za procesy poznawcze, takie jak uwaga, pamięć robocza i funkcje wykonawcze. To właśnie te nieprawidłowości leżą u podstaw charakterystycznych objawów ADHD.

Warto jednak pamiętać, że osoby z ADHD nie muszą pozostawać bierne wobec tego zaburzenia. Odpowiednie leczenie, terapia behawioralna oraz trening funkcji poznawczych mogą pomóc w lepszym funkcjonowaniu mózgu i radzeniu sobie z deficytami. Ważne jest zrozumienie podłoża neurobiologicznego ADHD i indywidualne podejście do każdego przypadku.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Dlaczego dziecko ma silny ból brzucha? Oto możliwe przyczyny
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Liszaj w jamie ustnej - Przyczyny, objawy i leczenie zmian
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły