Przydatne adresy

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. inf. (032) 207-7777, sekr. (032) 207-7219
fax (032) 255 2482
www.katowice.uw.gov.pl

Urząd Skarbowy w Zawierciu
ul. Leśna 8
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-2705
fax (032) 672-2422

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zawierciu
ul. Paderewskiego 32
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-2206, (032) 672-1164
fax (032) 672-1278

Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Zawierciu
ul. Westerplatte 2
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-2276
fax (032) 672-2337
www.stat.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-4396, (032) 672-1179
fax (032) 672-4396 wew. 277
www.pup-zawiercie.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie
tel. (032) 671-0748

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
tel. (032) 671-0757
fax (032) 671-0765

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. 11-go Listopada 15
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-3491, (032) 672-1210

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. (032) 207-8888
www.silesia-region.pl

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-1661, (032) 672-1662
fax (032) 672-1513
www.um.zawiercie.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Paderewskiego 116
42-431 Zawiercie
tel. (032) 672-3533

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
tel. (032) 671-1012

Komenda Powiatowa Policji
ul. Kasprowicza
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-2114, (032) 672-2051 do 55

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Leśna
42-400 Zawiercie
tel. (032) 672-1733

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Zawierciu
ul. Rataja 29
42-400 Zawiercie
tel. (032) 671-0254

cron