Jednostki organizacyjne


Urząd Miasta w Porębie :: ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba :: Tel: +48 32 677 13 55


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :: ul. Chopina 1, 42-480 Poręba :: Tel: +48 32 677 12 93


Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny :: ul. Chopina 1, 42-480 Poręba :: Tel: +48 32 670 21 33


Świetlica Środowiskowa :: ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba :: Tel: +48 32 677 32 94


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. :: ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba :: Tel: +48 32 67 71 162


Starostwo Powiatowe w Zawierciu :: ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie :: Tel: +48 32 671 07 10 do 12